Project detail

Experimental study of the role of lubricant molecular degradation in film thickness formation

Duration: 01.03.2011 — 31.12.2014

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT II (2011-2017)

- whole funder (2011-03-01 - 2014-12-31)

On the project

Cílem projektu je stanovit vliv molekulární degradace maziv na bázi polymerů na utváření mazacích filmů v kontaktech třecích povrchů velmi zatěžovaných strojních součástí. V rámci projektu bude ukázán možný vliv molekulární degradace na redukci tloušťky mazacího filmu. Bude kvantifikována míra této redukce s ohledem na molekulární hmotnost maziva. Bude ukázán vliv molekulární degradace na úlohu mazivostních přísad na bázi polymerů při utváření mezných mazacích filmů.

Description in English
The project is aimed at the determination of the role of molecular degradation of polymer based lubricants on lubrication film formation

Keywords
tlouštka mazacího filmu, molekulární degradace, aditiva

Key words in English
lubrication film thickness; molecular degradation; aditives

Mark

LH11002

Default language

Czech

People responsible

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2011-03-01 - 2014-12-31)

Results

SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. EXPERIMENTAL STUDY OF LUBRICATION FILM FORMATION IN MULTIPLE CONTACTS DEVICE UNDER STARVED CONDITIONS. In Proceedings of the ASME/STLE 2012 International Joint Tribology Conference. Denver, CO; United States: American Society of Mechanical Engineers, Tribology Division, TRIB, 2012. p. 233-235. ISBN: 978-0-7918-4508-0.
Detail

BAIR, S.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Quantitative elastohydrodynamic film thickness of mechanically degraded oil. Tribology International, 2013, vol. 65, no. 8, p. 33-38. ISSN: 0301-679X.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; KANETA, M. Pressure increase in elliptical impact ehl contacts with surface asperities. In Proceedings of the ASME/STLE 2012 International Joint Tribology Conference. Denver, CO; United States: American Society of Mechanical Engineers, Tribology Division, TRIB, 2012. p. 101-102. ISBN: 9780791845080.
Detail

ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Rapid Prediction of Roughness Effects in Sliding EHL Contacts. In Society of Tribologists & Lubrication Engineers Annual Meeting & Exhibition 2013 / Proceedings of a meeting held 5-9 May 2013, Detroit, Michigan, USA. Detroit: Society of Tribologists and Lubrication Engineers, 2013. p. 180-182. ISBN: 978-1-62993-289-7.
Detail

ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Experimental study on analytical methods for roughness deformation description in EHL contacts. In PROCEEDINGS OF THE ASME/STLE INTERNATIONAL JOINT TRIBOLOGY CONFERENCE, IJTC 2012. Denver, CO: American Society of Mechanical Engineers, 2012. p. 123-125. ISBN: 978-0-7918-4508-0.
Detail