Project detail

Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na studium vlivu cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů. Většina valivých ložisek, ozubených soukolí, vaček nebo trakčních mechanizmů totiž pracuje za podmínek smíšeného mazání, kdy průměrná tloušťka mazacího filmu je menší než výška povrchových nerovností. V takovémto případě může vhodná volba topografie třecích povrchů napomoci minimalizovat negativní důsledky procesů probíhajících v mazaném kontaktu jako je tření a opotřebení.

Mark

FSI-S-10-28

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Medlík Jan, Ing. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svoboda Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šamánek Otakar, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šesták Josef, Ing. - fellow researcher
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vrbka Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zimmerman Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ČUDEK, V. Application of Spectroscopic Reflectometry to Elastohydrodynamic Lubrication Films Study. Tribology Letters, 2012, vol. 45, no. 1, p. 195-205. ISSN: 1023-8883.
Detail

SVOBODA, P.; ŠAMÁNEK, O.: Indentační přípravek; Přípravek pro tvorbu mikrovtisků na ocelové kuličce. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1294. (funkční vzorek)
Detail