Project detail

A predictive system for catenary lines protection against extreme climatic conditions

Duration: 01.01.2019 — 30.06.2022

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder (2019-01-01 - 2022-06-30)

On the project

Námraza trolejových a trakčních vedení každoročně paralyzuje dopravu ve velké části Evropy i světa. S tím souvisí značné ekonomické ztráty a celohospodářské následky. Ačkoli na evropském trhu existuje několik zařízení pro preventivní ošetření trolejových vedení, jejich využití je vzhledem k servisní povaze omezené. Zejména schází dostatek poznatků o vhodném využívání směsí, které většinou nejsou vyvíjeny pro danou aplikaci. Z pohledu typických uživatelů výsledků projektu, tj. provozovatelů kolejové a trolejbusové dopravy, se jedná o dlouhodobý problém, pro který však dosud neexistuje plně uspokojivé řešení.

Key words in English
overhead contact wires, icing, lubrication, rail transportation

Mark

TH04010034

Default language

Czech

People responsible

Galas Radovan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2018-04-05 - not assigned)

Results

OMASTA, M.; GALAS, R.; MÁLEK, J. Výsledky výzkumu námrazových jevů trolejových vedení. 2020.
Detail

ROSENDORF, P.; OMASTA, M.; GALAS, R.; Vysoké učení technické v Brně Tribotec, spol. s r.o.: Zařízení pro aplikaci směsi proti tvorbě námrazy na trolejových vedeních. 36346, užitný vzor. (2022)
Detail

MÁLEK, J.; GALAS, R.; OMASTA, M.; HARTL, M.; ROSENDORF, P.; VAŠÍČEK, M.: frozen; Experimentální zařízení pro studium námrazových jevů trolejových vedení. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/397/. (funkční vzorek)
Detail