Project detail

Prediktivní systém ochrany trolejových vedení proti extrémním klimatickým podmínkám

Duration: 01.01.2019 — 30.06.2022

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder (2019-01-01 - 2022-06-30)

On the project

Námraza trolejových a trakčních vedení každoročně paralyzuje dopravu ve velké části Evropy i světa. S tím souvisí značné ekonomické ztráty a celohospodářské následky. Ačkoli na evropském trhu existuje několik zařízení pro preventivní ošetření trolejových vedení, jejich využití je vzhledem k servisní povaze omezené. Zejména schází dostatek poznatků o vhodném využívání směsí, které většinou nejsou vyvíjeny pro danou aplikaci. Z pohledu typických uživatelů výsledků projektu, tj. provozovatelů kolejové a trolejbusové dopravy, se jedná o dlouhodobý problém, pro který však dosud neexistuje plně uspokojivé řešení.

Mark

TH04010034

Default language

Czech

People responsible

Galas Radovan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2018-04-05 - not assigned)

Results

OMASTA, M.; GALAS, R.; MÁLEK, J. Výsledky výzkumu námrazových jevů trolejových vedení. 2020.
Detail

ROSENDORF, P.; OMASTA, M.; GALAS, R.; Vysoké učení technické v Brně Tribotec, spol. s r.o.: Zařízení pro aplikaci směsi proti tvorbě námrazy na trolejových vedeních. 36346, užitný vzor. (2022)
Detail

MÁLEK, J.; GALAS, R.; OMASTA, M.; HARTL, M.; ROSENDORF, P.; VAŠÍČEK, M.: frozen; Experimentální zařízení pro studium námrazových jevů trolejových vedení. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/397/. (funkční vzorek)
Detail