Detail oboru

Teleinformatika

FEKTZkratka: B-TLIAk. rok: 2012/2013

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2011

Profil

Student oboru získá znalost praktických aplikací z oblasti klasických i mobilních komunikací, inteligentních sítí a přenosu informací ve vysokorychlostních systémech. Student se podrobně seznámí se zpracováním a přenosem multimediálních signálů, se strukturou různých druhů telekomunikačních služeb a s konstrukcí a funkcí koncových komunikačních zařízení. V oblasti aplikované informatiky je student seznamován s internetovými technologiemi a jejími službami, architekturou počítačových sítí a jejich návaznostmi na další komunikační systémy včetně mobilních či pevných lokálních sítí.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav telekomunikací (UTKO). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů společně se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům individuálně se specializovat na mobilní či klasické komunikační technologie anebo na informační technologie. Umožňuje také zaměřit se podle zájmu hlouběji na multimediální a hypermediální služby, tj. na zpracování a přenos textu, řeči, hudby či obrazu. Student má možnost získat i související poznatky z mobilních komunikací a přístrojové techniky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž doplňkové předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně, z Fakulty informačních technologií a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko-správní či ekologické.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je seznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích.
Absolvent se orientuje v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky i z radiových komunikací, přístrojové techniky či mikroelektroniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto oboru bakalářského studia mají své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Kromě znalostí technických problémů jsou absolventi připraveni i k výkonu nižších řídicích a manažerských funkcí. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé uplatnění absolventů ve výrobní, provozní či servisní technické praxi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru TELEINFORMATIKA má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je obeznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích. Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru TELEINFORMATIKA naleznou své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních a hypermediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu Telekomunikační a informační technika.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BEL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
BFY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
BMA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / Cp - 14 / O - 12ano
BMTDMateriály a technická dokumentacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 9 / Cp - 12 / L - 18ano
BPC1Počítače a programování 1cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XTELTělesná výchovacs0Volitelný všeobecnýO - 26 / O - 26 / O - 26ano
BELSElektrotechnický seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 13 / L - 13 B-TLI 1r ZS VV ano
BFYSFyzikální seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26 B-TLI 1r ZS VV ano
BMASMatematický seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26 B-TLI 1r ZS VV ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BESOElektronické součástkycs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / L - 26ano
BEL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 19 / L - 20ano
BFY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
BMA2Matematika 2cs6PovinnýzkP - 39 / Cp - 14 / O - 12ano
BPC2Počítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
BPISPraktikum z informačních sítícs2Volitelný oborovýL - 26B-TLI 1r LS VOano
XAN1Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN2Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XTELTělesná výchovacs0Volitelný všeobecnýO - 26 / O - 26 / O - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BANAAnalogová technikacs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / Cp - 13 / L - 13ano
BASSAnalýza signálů a soustavcs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / L - 13ano
BKOMKomunikační technologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BMA3Matematika 3cs5PovinnýzkP - 26 / Cp - 14 / O - 12ano
BMVAMěření v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BEMCElektromagnetická kompatibilitacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 20 / O - 6B-TLI 2r LS VMOano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJA3Angličtina konverzacecs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26ne
XAN1Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN2Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAEUAngličtina pro Evropucs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
BFSLFinanční službycs2Volitelný všeobecnýP - 26ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
BMEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs, en3Volitelný všeobecnýklP - 13 / Cp - 26ano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XTELTělesná výchovacs0Volitelný všeobecnýO - 26 / O - 26 / O - 26ano
BUP1Úvod do obecné psychologie I.cs3Volitelný všeobecnýzkP - 26ne
BDSYDaňový systém ČRcs2Volitelný všeobecnýklP - 13 / COZ - 13B-TLI 3r LS VV-Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BARSArchitektura sítícs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BDAKDatová komunikacecs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / L - 13ano
BDOMDigitální obvody a mikroprocesorycs7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 39ano
BCZSČíslicové zpracování signálůcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26B-TLI 2r LS VOano
BELAElektroakustikacs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26B-TLI 2r LS VOano
BOOPObjektově orientované programovánícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39B-TLI 2r LS VOano
BPRMPřenosová médiacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26B-TLI 2r LS VOano
BNAONávrh analogových integrovaných obvodůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39B-TLI 2r LS VMOano
BPSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 21 / L - 12B-TLI 2r LS VMOano
BSCPSeminář C++cs4Volitelný mimooborovýklCp - 26 / PR - 13B-TLI 2r LS VMOano
BVPAVybrané partie z matematikycs5Volitelný mimooborovýzkP - 39 / O - 13B-TLI 2r LS VMOano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJA3Angličtina konverzacecs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26ne
XAN1Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN2Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XAEUAngličtina pro Evropucs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
BPRSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznánícs3Volitelný všeobecnýC1 - 26ano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / Cp - 9 / Cp - 9 / O - 4 / O - 4ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ano
XTELTělesná výchovacs0Volitelný všeobecnýO - 26 / O - 26 / O - 26ano
BUP2Úvod do obecné psychologie II.cs3Volitelný všeobecnýzkP - 26ne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52B-TLI 2r LS VMOano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52B-TLI 2r LS VMOano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN5Němčina nádstavbový kurscs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs iics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BMDSMultimediální službycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPTSPřístupové a transportní sítěcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BB2TSemestrální projektcs3PovinnýklA - 39ano
BSHEStudiová a hudební elektronikacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39B-TLI 3r ZS VOano
BVSTVysokofrekvenční technika a anténycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / L - 13B-TLI 3r ZS VOano
BZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26B-TLI 3r ZS VOano
BZSYZabezpečovací systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26B-TLI 3r LS VOano
BNEZNapájení elektronických zařízenícs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13B-TLI 3r ZS VMOano
BVPMVybrané partie z matematikycs5Volitelný mimooborovýzkP - 39 / O - 13B-TLI 3r ZS VMOano
BVELVýkonová elektronikacs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / L - 12B-TLI 3r ZS VMOano
BIZPZáklady programování- algoritmycs6Volitelný mimooborovýzkP - 39 / Cp - 12 / O - 14B-TLI 3r ZS VMOano
BZTVZáklady televizní technikycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / L - 26B-TLI 3r ZS VMOano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN1Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN2Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAEUAngličtina pro Evropucs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52ano
XTELTělesná výchovacs0Volitelný všeobecnýO - 26 / O - 26 / O - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52B-TLI 3r LS VV-Aano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52B-TLI 3r LS VV-Aano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52B-TLI 3r LS VV-Aano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26B-TLI 3r LS VV-Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26B-TLI 3r LS VV-Bano
BUBCÚvod do biologie člověkacs4Volitelný všeobecnýklP - 39B-TLI 3r LS VV-Bano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52B-TLI 3r ZS VMOano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52B-TLI 3r ZS VMOano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BBCTBakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
BXBTOdborná praxecs0PovinnýPX - 160ano
BSOSSíťové operační systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BHWSHardware počítačových sítícs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BCIFČíslicové filtrycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26B-TLI 3r LS VOano
BKEZKonstrukce elektronických zařízenícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26B-TLI 3r LS VOano
BRMKRádiové a mobilní komunikacecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26B-TLI 3r LS VOano
BVKSVysokorychlostní komunikační systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26B-TLI 3r LS VOano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN1Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN2Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XAEUAngličtina pro Evropucs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XELEBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26ano
BDSYDaňový systém ČRcs2Volitelný všeobecnýklP - 13 / COZ - 13ne
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3Volitelný všeobecnýCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XTELTělesná výchovacs0Volitelný všeobecnýO - 26 / O - 26 / O - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52B-TLI 3r LS VV-Aano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52B-TLI 3r LS VV-Aano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26B-TLI 3r LS VV-Aano
BFSLFinanční službycs2Volitelný všeobecnýP - 26B-TLI 3r LS VV-Aano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13B-TLI 3r LS VV-Aano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26B-TLI 3r LS VV-Aano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / Cp - 9 / Cp - 9 / O - 4 / O - 4B-TLI 3r LS VV-Bano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39B-TLI 3r LS VV-Bano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26B-TLI 3r LS VV-Angličtinaano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26B-TLI 3r LS VV-Angličtinaano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN5Němčina nádstavbový kurscs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs iics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
B-TLI 3r LS VV-A 1 - 9 XCA1, XCA3, XCA5, XCA2, XCA4, XEPO, BFSL, XKPT, XPOU
B-TLI 3r LS VV-B 1 - 6 BDSY, XEKE, XPOM, BUBC, BRKJ, XTPR
B-TLI 3r LS VV-Angličtina 2 XAN4, XAEI
B-TLI 1r ZS VV 1 - 3 BELS, BFYS, BMAS
B-TLI 1r LS VO 1 BPIS
B-TLI 2r LS VO 1 - 4 BCZS, BELA, BOOP, BPRM
B-TLI 2r LS VMO 1 - 7 BEMC, BNAO, BPSD, BSCP, BVPA, XIPD, XPSO
B-TLI 3r ZS VO 2 - 4 BSHE, BVST, BZSG
B-TLI 3r ZS VMO 1 - 7 BNEZ, BVPM, BVEL, BIZP, BZTV, XIPD, XPSO
B-TLI 3r LS VO 2 - 5 BZSY, BCIF, BKEZ, BRMK, BVKS