Detail předmětu

Podnikatelské minimum

FEKT-XPOMAk. rok: 2012/2013

Právní rámec podnikání v ČR, podnikání fyzických a právnických osob dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, typy právnické osoby podle českého práva. Daňový systém ČR, základní informace o jednotlivých druzích daní.
Účetnictví podnikatelů, základní pojmy a princip fungování,účetní výkazy a jejich vzájemná souvislost. Souvislost účetnictví s daňovým systémem. Časová hodnota peněz.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Orientace v problematice zakládání firem fyzických a právnických osob v ČR. Seznámení se s daněmi, které jsou používány v ČR.
Základní principy podvojného účetnictví. Souvislosti účetnictví s daněmi. Stanovení současné a budoucí hodnoty peněžních toků.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test na závěr semestru.
Aktivita a účast na cvičeních jako pomocné kritérium.

Osnovy výuky

Právní rámec podnikání v ČR, vztahy veřejnoprávní a soukromoprávní.
Živnostenský zákon, členění živností, podnikání fyzické a právnické osoby,.
Obchodní zákoník-podnikání, podnik, formy právnických osob, podklady pro cvičení. Vztah obchodního a občanského zákoníku.
Daňový systém České republiky, druhy daní, způsoby stanovení výše daně a jejího výběru.
Daň z příjmů fyzických osob, daňové odpisy.
Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.
Daň z příjmů právnických osob.
Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR, dovoz, vývoz.
Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR a ve vazbě na EU. Spotřební daň a princip jejího fungování.
Daň silniční, daň z nemovitostí a daně z převodu vlastnictví.
Zobrazení ekonomických dějů v podniku pomocí účetnictví-základní pojmy.
Základy finanční matematiky, časová hodnota peněz.

Učební cíle

Seznámit posluchače přehledově se základním právním rámcem podnikání dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku v ČR. Seznámit posluchače s principy daňového systému ČR, jednotlivými druhy daní, základním principem podvojného účetnictví. Poukázat na některé podstatné rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem na problematiku. Naučit studenty pracovat s časovou hodnotou peněz.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní přednáška, náplň a cíle, aktualizace studijní literatury, organizace výuky.
Právní rámec podnikání v ČR, vztahy veřejnoprávní a soukromoprávní.
Živnostenský zákon, členění živností, podnikání fyzické a právnické osoby,.
Obchodní zákoník-podnikání, podnik, formy právnických osob, podklady pro cvičení. Vztah obchodního a občanského zákoníku.
Daňový systém České republiky, druhy daní, způsoby stanovení výše daně a jejího výběru.
Daň z příjmů fyzických osob, daňové odpisy.
Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.
Daň z příjmů právnických osob.
Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR, dovoz, vývoz.
Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR a ve vazbě na EU. Spotřební daň a princip jejího fungování.
Daň silniční, daň z nemovitostí a daně z převodu vlastnictví.
Zobrazení ekonomických dějů v podniku pomocí účetnictví-základní pojmy.
Základy finanční matematiky, časová hodnota peněz.
Opakování, dotazy.

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou sloužit k procvičování látky probrané na přednáškách podle aktuálního právního stavu.
Zpracování podkladů nutných pro založení firmy podle českého práva - případová studie na časovou a věcnou posloupnost kroků.
Jednoduché příklady výpočtu jednotlivých daní.
Výpočet daňových odpisů.
Zobrazení jednoduchých hospodářských operací v účetnictví ve výrobní a obchodní firmě.
Souvislost účetních výkazů.
Příklady na výpočet vedoucí ke zhodnocení investičních příležitostí a určení hodnoty podnikatelského projektu resp. podniku.
Zápočtový test.