Detail předmětu

Počítače a programování 2

FEKT-BPC2Ak. rok: 2012/2013

Jazyk ANSI C - základní a odvozené datové typy, konstanty, operátory, výrazy, příkazy, program, funkce. Konzolové aplikace - základní algoritmy a programy (vyhledávání, třídění). MS Visual Studio - vývoj jednoduchých aplikací pro Windows.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Získání základních programovacích návyků a dovednosti algoritmizaci. Pochopení základních vlastností a struktur jazyka C a získání schopnosti je využít. Schopnost základní práce v prostředí MS Visual Studio.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat maximálně 22 bodů za aktivní práci v počítačových cvičení, 20 bodů za průběžné testy během semestru, 28 bodů za zápočtový test na konci semestru a 30 bodů za individuální projekt v jazyce C.

Osnovy výuky

Algoritmizace (rozšírení základních poznatků z předchozího semestru). Definice úlohy, definice vstupu/výstupu, zápis algoritmu v metajazyku, přepis
do programovacího jazyka. Úvod do jazyka C. Základní typy proměnných, odvozené typy, konstanty, pole. Výrazy, aritmetické konverze, aritmetické operátory, operátory posuvu, relační operátory, logické operátory, bitové operátory, přiřazovací operátory, priorita operátoru. Řetězce a jejich operátory, knihovní funkce. Příkazy, složený příkaz, příkazy pro větvení, cykly a přenos řízení. Vývojový diagram. Funkce. Deklarace funkce, metody volání funkcí, ošetření událostí, rekurze funkcí. Pokročilé datové typy. Unie, výčtový typ, dynamické proměnné, ukazatel. Objekty. Lexikální elementy, konstanty a řetězce, třídy objektu, typy objektu. Uživatelské rozhraní Microsoft Visual C++ Studio. Grafické komponenty. Algoritmy. Vyhledání maxima a minima, třídení. Práce s poli, maticové výpočty. Práce se soubory ve Windows. Databázové systémy. Záznamy, třídění, vyhledávání, statistiky. Propojení databází.

Učební cíle

Naučit studenty základním programovacím návykům a algoritmizaci. Vysvětlit základní vlastnosti a struktury jazyka C a jejich využití. Připravit studenty na práci v prostředí MS Visual Studio.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha: Grada Publishing, 2008
PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Učebnice programování: základy algoritmizace. Praha: Grada Publishing, 1997
RAIDA, Z., FIALA, P. Počítače a programování 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor B-EST , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor B-SEE , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor B-TLI , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Algoritmizace (rozšíření základních poznatků z předchozího semestru). Definice úlohy, definice vstupů/výstupů, zápis algoritmu v metajazyku, přepis do programovacího jazyka.
2. Úvod do jazyka C. Základní typy proměnných, odvozené typy, konstanty, pole.
3. Výrazy, aritmetické konverze, aritmetické operátory, operátory posuvů, relační operátory, logické operátory, bitové operátory, přiřazovací operátory, priorita operátorů.
4. Řetězce a jejich operátory, knihovní funkce, standardní knihovna string.h.
5. Příkazy, složený příkaz, příkazy pro větvení, cykly a přenos řízení. Vývojový diagram.
6. Funkce. Deklarace funkce, metody volání funkcí, ošetření událostí, rekurze funkcí.
7. Pokročilé datové typy. Unie, výčtový typ, dynamické proměnné, ukazatel.
8. Objekty. Lexikální elementy, konstanty a řetězce, třídy objektů, typy objektů.
9. Uživatelské rozhraní Microsoft Visual C++ Studio. Grafické komponenty.
10. Algoritmy I. Vyhledání maxima a minima, třídění.
11. Algoritmy II. Práce s poli, maticové výpočty.
12. Algoritmy III. Práce se soubory ve Windows.
13. Algoritmy IV. Databázové systémy. Záznamy, třídění, vyhledávání, statistiky. Propojení databází.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Algoritmizace (rozšíření základních poznatků z předchozího semestru). Definice úlohy, definice vstupů/výstupů, zápis algoritmu v metajazyku, přepis do programovacího jazyka.
2. Úvod do jazyka C. Základní typy proměnných, odvozené typy, konstanty, pole.
3. Výrazy, aritmetické konverze, aritmetické operátory, operátory posuvů, relační operátory, logické operátory, bitové operátory, přiřazovací operátory, priorita operátorů.
4. Řetězce a jejich operátory, knihovní funkce, standardní knihovna string.h.
5. Příkazy, složený příkaz, příkazy pro větvení, cykly a přenos řízení. Vývojový diagram.
6. Funkce. Deklarace funkce, metody volání funkcí, ošetření událostí, rekurze funkcí.
7. Pokročilé datové typy. Unie, výčtový typ, dynamické proměnné, ukazatel.
8. Objekty. Lexikální elementy, konstanty a řetězce, třídy objektů, typy objektů.
9. Uživatelské rozhraní Microsoft Visual C++ Studio. Grafické komponenty.
10. Algoritmy I. Vyhledání maxima a minima, třídění.
11. Algoritmy II. Práce s poli, maticové výpočty.
12. Algoritmy III. Práce se soubory ve Windows.
13. Algoritmy IV. Databázové systémy. Záznamy, třídění, vyhledávání, statistiky. Propojení databází.