Detail předmětu

Řízení a kontrola jakosti

FEKT-BRKJAk. rok: 2012/2013

Význam a pojetí jakosti. Vytvoření systému jakosti. Postupy vytváření systému jakosti. Řízení dokumentů a údajů. Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Identifikace a sledovatelnost výrobku v souladu s normami řady ČSN ISO. Řízení provozu. Kontrola a zkoušení - vstupní, mezioperační a výstupní. Řízení kontrolního, měřicícho a zkušebního zařízení. Řízení neshodného výrobku. Interní prověrky jakosti. Statistické metody ulatňované při systému řízení jakosti. Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o vytváření systémů jakosti, o dokumentaci, normách řady ČSN ISO. Seznámí se s problematikou řízení jakosti a použití statistických metod uplatňovaných v systému řízení jakosti.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný závěrečný test.

Osnovy výuky

Význam a pojetí jakosti. Politika a cíle jakosti. Pochopení, uplatňování a dodržování politiky jakosti. Odpovědnost vedení.
Vytvoření systému jakosti. Přehled přístupů k jakosti. Postupy vytvoření systému jakosti. Plnění požadavků na jakost. Jakost jako faktor úspěšnosti firmy.
Řízení dokumentů a údajů. Schvalování a vydávání dokumentů a údajů. Změny dokumentů a údajů.
Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Akreditace zkušeben a certifikačních míst. Stav systému řízení jakosti v České republice a v Evropské unii.
Identifikace a sledovatelnost výrobku v souladu s normami řady ČSN, ISO a EN. Management kvality. Vztah mezi ISO a TQM. Technické požadavky na výrobky.
Řízení provozu. Identifikace a plánování procesu výroby, instalace a servisu výrobku.
Kontrola a zkoušení. Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola a zkoušení. Záznamy o kontrole a zkouškách. Prokazování kontroly a shody výrobků.
Řízení kontrolního, měřicícho a zkušebního zařízení. Řízení, kalibrace a udržování kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení. Nejistota měření. Požadovaná způsobilost měření. Referenční vzorky pro kontrolu.
Řízení neshodného výrobku. Přezkoumání a vypořádání neshodného výrobku. Opatření k nápravě a preventivní opatření.
Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání výrobku.
Interní prověrky jakosti. Plánování a provádění interních auditů.
Statistické metody ke stanovení, regulaci a ověřování způsobilosti procesů a znaků jakosti.
Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti - normalizace, metrologie a zkušebnictví.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zavádění systémů řízení jakosti v elektrotechnické výrobě a legislativou v ČR a v EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce 70 %.

Základní literatura

Polsterová, H., Rozsívalová, Z.: Řízení jakosti. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Význam a pojetí jakosti. Politika a cíle jakosti. Pochopení, uplatňování a dodržování politiky jakosti. Odpovědnost vedení.
Vytvoření systému jakosti. Přehled přístupů k jakosti. Postupy vytvoření systému jakosti. Plnění požadavků na jakost. Jakost jako faktor úspěšnosti firmy.
Řízení dokumentů a údajů. Schvalování a vydávání dokumentů a údajů. Změny dokumentů a údajů.
Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Akreditace zkušeben a certifikačních míst. Stav systému řízení jakosti v České republice a v Evropské unii.
Identifikace a sledovatelnost výrobku v souladu s normami řady ČSN, ISO a EN. Management kvality. Vztah mezi ISO a TQM. Technické požadavky na výrobky.
Řízení provozu. Identifikace a plánování procesu výroby, instalace a servisu výrobku.
Kontrola a zkoušení. Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola a zkoušení. Záznamy o kontrole a zkouškách. Prokazování kontroly a shody výrobků.
Řízení kontrolního, měřicícho a zkušebního zařízení. Řízení, kalibrace a udržování kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení. Nejistota měření. Požadovaná způsobilost měření. Referenční vzorky pro kontrolu.
Řízení neshodného výrobku. Přezkoumání a vypořádání neshodného výrobku. Opatření k nápravě a preventivní opatření.
Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání výrobku.
Interní prověrky jakosti. Plánování a provádění interních auditů.
Statistické metody ke stanovení, regulaci a ověřování způsobilosti procesů a znaků jakosti.
Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti - normalizace, metrologie a zkušebnictví.

Cvičení na počítači

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Statistické metody.
Statistický software.
Řízení jakosti - příručka jakosti.
Vyhodnocení experimentálních dat získanými zkušebními metodami.

Ostatní aktivity

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Exkurze ve státní zkušebně.