Detail předmětu

Počítače a programování 1

FEKT-BPC1Ak. rok: 2012/2013

Architektura počítačů, operační systémy, operační systém UNIX, algoritmizace, programování v prostředí MATLAB, úvod do programovacího jazyka Java, přenos informací, komunikační protokoly, služby Internetu, informační výchova.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o vnitřní architektuře počítačů a stavbě používaných operačních systémů. Naučí se základům programování v jazyce Java a prostředí Matlab.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Architektura počítačů, operační systémy, operační systém UNIX, algoritmizace, programování v prostředí MATLAB, úvod do programovacího jazyka Java, přenos informací, komunikační protokoly, služby Internetu, informační výchova.

Učební cíle

Cílem je předmětu je seznámit studenty s výpočetní technikou včetně jejího praktického použití. Součástí náplně předmětu je popis vnitřního softwarového uspořádání počítačů, základy algoritmizace a programování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Pecinovský R, Virius M: Učebnice programování - základy algoritmizace. Grada Publishing, Praha 1997.
Doňar, B., Zaplatílek, K. MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. BEN, 2004.
Kabelová, A., Dostálek, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, 2008.
Ličev, L., Morkes, D. Procesory - architektura, funkce, použití. Computer Press, ISBN: 80-7226-172-X
DARWIN, F. Ian. Java. Praha : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0944-5.
Lasser, J. Rozumíme Unixu. Computer Press, 2002. ISBN: 80-7226-706-X

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor B-EST , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor B-SEE , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor B-TLI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Architektura počítačů - zobrazení číselné a znakové informace, kódování informace.
2. Operační systémy - proces, vykonávání procesu, typy operačních systémů, multitasking, virtuální počítač.
3. Operační systém UNIX, základní charakteristiky, výhody/nevýhody, možnosti.
4. Algoritmizace - základy vytváření algoritmu a zápis programu v symbolickém jazyku.
5. Programování v prostředku MATLAB.
6. Úvod do programovacího jazyka Java.
7. Přenos informací, počítačové sítě - LAN, WAN, Intranet, Internet, Ethernet.
Topologie lokálních sítí, technika přenosu, paket, datagram.
8. Komunikační protokoly, přenos informací v Internetu.
9. Vrstvy protokolů, protokol IP, protokol TCP, služby Internetu - ping, telnet, ftp, E-mail, web.
10. e-Learningový kurs Informační výchova (samostudium).

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s počítačovou učebnou, pravidly provozu počítačové sítě VUT, způsoby přihlašování do sítě. Elektronická pošta - fakultní systém doručování elektronické pošty.
2. e-Learningový kurs Informační výchova (samostudium).
3. UNIX - použití základních příkazů v OS UNIX, práce se soubory.
4. Algoritmizace - základy vytváření algoritmu a zápis programu v symbolickém jazyku, spuštění demonstračního programu v MATLABu.
5. Programování v MATLABu - návrh a realizace vlastního jednoduchého programu v MATLABu, návrh a realizace vlastního složitějšího programu v MATLABu.
6. Programování v jazyce Java - návrh a realizace vlastního jednoduchého programu v jazyce Java v Eclipse, návrh a realizace vlastního složitějšího programu v jazyce Java v Eclipse.
7. Služby Internetu.
8. Samostatný projekt - tvorba dokumentu v MS Office, OpenOffice nebo Latex.