Detail předmětu

Studiová a hudební elektronika

FEKT-BSHEAk. rok: 2012/2013

Zvuk a jeho šíření, vztahy mezi subjektivními a objektivními vlastnostmi zvuku, přenos zvukových signálů v elektrické soustavě. Režijní pracoviště: struktura mixážního pultu, vstupní jednotky, připojení ke sběrnicím, výstupní jednotky, digitální mixážní pulty, DJ mixážní pulty. Měření a indikace úrovně, spektra a amplitudové obálky zvukových signálů. Zvukové efekty: ekvalizéry, dynamické procesory, simulace akustických prostorů, kytarové efekty, fázový vokoder, zpracování ve spektrální oblasti. Digitální zpracování zvukových signálů, A/D a D/A převod, dithering, digitální zvuková rozhraní. Digitální záznam zvukových signálů, harddisk recording, nedestruktivní editace, zvukové karty. Počítačové systémy zpracování zvuku, technologie plug-in modulů. Základy hudební akustiky. Syntéza hudebních signálů: aditivní, subtraktivní a modulační metody, wavetable syntéza, matematické modelování. Elektronické hudební nástroje, samplery. Komunikační rozhraní MIDI, zařízení, propojování sběrnice. Synchronizace, relativní a absolutní časové kódy. Řízení studiové a scénické techniky, rozhraní DMX512.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Přehled o struktuře a činnosti režijního pracoviště a jeho periferních zařízeních, digitálním záznamu a editaci zvukových signálů, počítačových systémech zpracování zvuku, znalosti základní struktury a principu elektronických hudebních nástrojů, přehled o hudebních komunikačních rozhraních a metodách řízení a synchronizace zvukové, světelné a scénické techniky.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti na úrovni povinných předmětů studijního oboru Teleinformatika přednášených v předcházejících semestrech: Analýza signálů a soustav a Analogová technika (základní zákony a veličiny v elektrických obvodech, vlastnosti prvků elektrických obvodů, vlastnosti a zapojení operačních zesilovačů, signály a systémy se spojitým a diskrétním časem, přístroje pro měření elektrických veličin).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mající charakter výkladu základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení.
- Laboratorní cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na laboratorních cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 20 bodů je uděleno za test z teoretických znalostí v laboratorních cvičeních. Za správné výsledky a vypracování všech laboratorních úloh a doplňující otázky je uděleno dalších 20 bodů. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh a znění doplňujících otázek k zápočtu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná písemná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.

Osnovy výuky

1. Zvuk a jeho šíření, převod na elektrický signál, šíření zvukového signálu v elektrické soustavě.
2. Mixážní pult: vstupní obvody, ekvalizéry, úpravy dynamiky, sběrnice, výstupy, připojení externích zařízení, funkce Mute a Solo, talkback, diagram úrovní, DJ mixážní pult, digitální mixážní pult.
3. Měření a vizualizace úrovně, spektra a amplitudové obálky zvukového signálu, měření fázových rozdílů zvukových kanálů, vektorskop.
4. Zvukové efekty: dynamické pojetí zvukového signálu, kmitočtové filtry, dynamické procesory, efekty se zpožďovací linkou, simulace akustických prostorů, modulační efekty, funkční měniče, změna výšky, časové komprese a expanze, fázový vocoder, spektrální transformace, prostorové efekty.
5. Digitální zpracování zvukových signálů, digitální zvuková rozhraní.
6. Záznam zvukového signálu, systémy HDR.
7. Zvukové karty, záznam a zpracování zvuku na osobním počítači.
8. Základy hudební akustiky.
9. Syntéza zvukových signálů, lineární a nelineární metody, digitální syntéza, matematické modelování.
10. Elektronické hudební nástroje, virtuální analogový syntezátor, sampler, polyfonní a multitémbrové nástroje.
11. Komunikační rozhraní v hudební elektronice, rozhraní MIDI.
12. Synchronizace zvukové a obrazové techniky, synchronizace hudební elektroniky.
13. Řízení zvukové a scénické techniky.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit se s principem činnosti a použitím zařízení zvukové techniky, elektronických hudebních nástrojů, počítačových systémů pro zpracování zvuku a jejich instalací ve zvukových studiích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Watkinson, J.: The Art of Digital Audio, 3rd ed. Focal Press, 2001. ISBN 0-240-51587-0 (EN)

Doporučená literatura

Zölzer, U.: DAFX - Digital Audio Effects (Second Edition). John Wiley & Sons, 2011. ISBN: 978-0-470-66599-2. Zölzer, U.: DAFX - Digital Audio Effects (Second Edition). John Wiley & Sons, 2011. ISBN: 978-0-470-66599-2. (EN)
Forró, D.: Počítače a hudba,Grada, Praha 1994 (CS)
Benson, B. K.: Audio Engineering Handbook,McGraw-Hill Book Comp. N.Y. USA, 1988 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zvuk a jeho šíření, převod na elektrický signál, šíření zvukového signálu v elektrické soustavě.
Mixážní pult: vstupní obvody, ekvalizéry, úpravy dynamiky, sběrnice, výstupy, připojení externích zařízení, funkce Mute a Solo, talkback, diagram úrovní, DJ mixážní pult, digitální mixážní pult.
Měření a vizualizace úrovně, spektra a amplitudové obálky zvukového signálu, měření fázových rozdílů zvukových kanálů, vektorskop.
Zvukové efekty: dynamické pojetí zvukového signálu, kmitočtové filtry, dynamické procesory, efekty se zpožďovací linkou, simulace akustických prostorů, modulační efekty, funkční měniče, změna výšky, časové komprese a expanze, fázový vocoder, spektrální transformace, prostorové efekty.
Digitální zpracování zvukových signálů, digitální zvuková rozhraní.
Záznam zvukového signálu, systémy HDR.
Zvukové karty, záznam a zpracování zvuku na osobním počítači.
Základy hudební akustiky.
Syntéza zvukových signálů, lineární a nelineární metody, digitální syntéza, matematické modelování.
Elektronické hudební nástroje, virtuální analogový syntezátor, sampler, polyfonní a multitémbrové nástroje.
Komunikační rozhraní v hudební elektronice, rozhraní MIDI.
Synchronizace zvukové a obrazové techniky, synchronizace hudební elektroniky.
Řízení zvukové a scénické techniky.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení s laboratoří a bezpečnostními předpisy, seznámení s ovládáním laboratorních přístrojů.
Režijní pracoviště
Digitální mixážní pult
Měření na zvukovém efektu Chorus
Digitální zvukové efekty
Digitální záznam zvuku na pevný disk
Náhradní měření
Programování MIDI kontrolerů
Využití sampleru v nahrávacím studiu
Hudební syntezátory
Základy práce s komunikačním systémem MIDI
Protokol DMX pro řízení scénické techniky
Test a náhradní měření