Detail předmětu

Tělesná výchova

FEKT-XTELAk. rok: 2012/2013

Tělesná výchova je na všech fakultách VUT v Brně organizována jako nepovinný předmět. Systém tělesné výchovy na VUT v Brně umožňuje všem studentům po dobu celého vysokoškolského studia (včetně studia doktorandského) zapojení se do tělovýchovné a sportovní činnosti. Semestrální nabídku tělesné výchovy tvoří 38 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních. Tělesná výchova je zahrnuta ve studijních programech jednotlivých fakult v rozsahu 2 hodiny cvičení týdně. Nedílnou součástí výukových programů jsou také zimní a letní kurzy v rozsahu 30 hodin týdně.
Nad rámec studijních programů je pro všechny studenty připraven program sportovních aktivit na zkouškové období a bohatý kalendář sportovních soutěží a turnajů.
Nadstavbovou činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu (rekreační i výkonnostní formy) zajišťuje celoročně Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně ve spolupráci s Vysokoškolským sportovní klubem VUT v Brně (VSK VUT Brno).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výukové programy jednotlivých sportovních specializací jsou postavené na základech moderních poznatků z oblasti sportovního tréninku. Výukové programy dávají studentům možnost realizovat se ve zvoleném sportovním odvětví, s cílem relaxace, uvolnění a kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání, s cílem udržení a zdokonalení tělesné i psychické kondice.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Výukové programy jednotlivých sportovních specializací jsou postavené na základech moderních poznatků z oblasti sportovního tréninku. Výukové programy dávají studentům možnost realizovat se ve zvoleném sportovním odvětví, s cílem relaxace, uvolnění a kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání, s cílem udržení a zdokonalení tělesné i psychické kondice.
Doplňkem semestrálních výukových programů jsou soutěže, turnaje a prezentační akce nových sportů.
Program, náplň a aktuální rozsah výukových programů a všech navazujících a doplňkových akcí je celoročně zveřejněn na www.cesa.vutbr.cz.

Učební cíle

Ovlivnění tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti studentů VUT v Brně, upevnění jejich zdraví, prohloubení jejich vědomostí a zkušeností z oblasti tělesné kultury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

www.cesa.vutbr.cz

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-MET , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-SEE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-TLI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-SEE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-SEE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-TLI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-EST , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-MET , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-TLI , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Ostatní aktivity

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výukové programy jednotlivých sportovních specializací jsou postavené na základech moderních poznatků z oblasti sportovního tréninku. Výukové programy dávají studentům možnost realizovat se ve zvoleném sportovním odvětví, s cílem relaxace, uvolnění a kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání, s cílem udržení a zdokonalení tělesné i psychické kondice.
Doplňkem semestrálních výukových programů jsou soutěže, turnaje a prezentační akce nových sportů.
Program, náplň a aktuální rozsah výukových programů a všech navazujících a doplňkových akcí je celoročně zveřejněn na www.cesa.vutbr.cz.