Detail předmětu

Praktikum z informačních sítí

FEKT-BPISAk. rok: 2012/2013

Předmět je zaměřen na praktické ukázky využití pasivních a aktivních síťových prvků. Udává přehled o typech konektorů a kabelů určené pro počítačové sítě a o technice konektorování. Další část je zaměřena na základní typy aktivních síťových prvků, včetně instalace a základní konfigurace síťových rozhraní, rozbočovačů, přepínačů a směrovačů, firewallu. Poslední část je zaměřena na síťové služby, konkrétně na instalaci a konfiguraci FTP a WWW serveru, nezabezpečeného a zabezpečeného vzdáleného připojení a na zachytávání a analýzu síťového provozu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu získají základní přehled o pasivních a aktivních síťových komponentů a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále získají praktické zkušenosti z konektorování síťových kabelů, z instalace běžných síťových rozhraní a síťových prvků a z ovládání základních síťových služeb.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen udělením zápočtem. Podmínkou jeho přidělení je absolvování všech úloh a závěrečného testu.

Osnovy výuky

1) Úvodního problematiky datových sítí
2) Konektorování v horizontální a vertikální sekci kabelážního systému
3) Konektorování v pracovní sekci kabelážního systému
4) Konfigurace firewallu
5) Konfigurace modemu a síťové karty
6) Konfigurace přepínačů
7) Konfigurace směrovačů
8) Analýza provozu v lokální síti
9) Síťové služby - instalace a konfigurace serverů pro služby FTP
10) Síťové služby - instalace a základní konfigurace WWW serveru Apache
11) Síťové služby - instalace a základní konfigurace terminálového připojení
12) Náhradní cvičení

Závěrečný test

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvodní seznámení s praktickými problémy informačních sítí. Předmět je zaměřen na praktické ukázky využití pasivních i aktivních síťových prvků, dále na instalaci a základní konfiguraci síťových rozhraní, aktivních síťových prvků a síťových služeb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v zápočtovém týdnu.

Základní literatura

THOMAS, R., M.: Lokální počítačové sítě, Computer Press, Praha, 1996
Microsoft Corporation: Základy sítí, Computer Press, 1999

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-TLI , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní cvičení
Konektorování metalických kabelů - horizontální sekce
Konektorování metalických kabelů - vertikální sekce
Instalace a konfigurace modemu a síťové karty
Instalace a konfigurace firewallu
Konfigurace přepínače - virtuální sítě
Konfigurace směrovače - statické směrování
Služba FTP
Softwarový protokolový analyzátor Observer
Konfigurace WWW serveru Apache
Vzdálený přístup
Náhradní cvičení
Závěreční test