Detail oboru

Geodézie a kartografie

FASTZkratka: GDAk. rok: 2023/2024

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 30.5.2003Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Dvouletý navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie navazuje na tříleté bakalářské studium technického zaměření. Studium je nejprve společné oborové, během prvního ročníku se studium dělí na dvě zaměření, Inženýrská geodézie a Katastr nemovitostí a kartografická informatika.
V průběhu oborového bloku studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných oborových souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrsko ů geodetické práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných geodeticko – technických úlohách v problematice daného oboru studia. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrsko - geodetickou práci. Po absolvování oborového bloku je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje užší zaměření studované v následném bloku navazujícího magisterského studia.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie, oborového bloku bez zaměření, získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých geodeticko-technických a manažerských problémů nejen ve stavebnictví) a je tedy připraven na následný blok studia ve zvoleném zaměření.
Do dalšího bloku studia (zaměření) je vybaven předpoklady k řešení složitých geodeticko - technických úloh.
V rámci kompetencí (po splnění oborového bloku) může studovat v rámci studijního oboru Geodézie a kartografie jedno ze dvou zaměření, Inženýrská geodézie nebo Katastr nemovitostí a kartografická informatika.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HE01Geodet. astronomie a kosm. geodézie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
HE02Geofyzika a geodynamikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
HE03Inženýrská geodézie IIcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
HE04Kartografie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
HA01Matematika IVcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
HV51Ekonomika měst a obcí cs2Povinně volitelnýC1 - 264895ano
HV52Ekonomika stavebního podniku cs2Povinně volitelnýC1 - 264895ano
HV53Právo v obchodních vztazích cs2Povinně volitelnýC1 - 264895ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HE05Fotogrammetrie IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
HE06Geodet. astronomie a kosm. geodézie IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
HE22Katastr nemovitostí IIIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
HE08Měření podzemních prostorcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
HA52Numerické metodycs2PovinnýC1 - 26ano
HE10Teoretická geodézie IIcs4Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
HE11Výuka v terénu IVcs4PovinnýklVT - 360ano
HE63ArcInfocs2Povinně volitelnýC1 - 264896ano
HE64Geomediacs2Povinně volitelnýC1 - 264896ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4895 min. 1 HV51, HV52, HV53
4896 min. 1 HE63, HE64