Detail předmětu

Kartografie II

FAST-HE04Ak. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu je tvorba tematických map s využitím programového prostředku ArcGIS for Desktop. V rámci předmětu budou představeny stěžejní metody tematické kartografie v kontextu současné mapový tvorby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Kartografická terminologie, znalosti z optiky a teorie barev.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Metody analogové a digitální kartografické tvorby a výroby kartografických děl.


Student zvládne základní teoretické znalosti z kartografické tvorby a výroby map. Při využití digitálních technologií zvládne tvorbu sestavitelského a vydavatelského originálu mapy.

Základní literatura

MIKŠOVSKÝ, Miroslav: Kartografická polygrafie a reprografie 10. Praha: ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01989-6. (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Kartografie II - Kartografická tvorba. elektronický text, 2008. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Kartografie II - Kartografický tisk. elektronický text, 2008. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Kartografie II - Kartografické informační fondy. elektronický text, 2008. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
SAMARA,Timothy: Grafický design. Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Bratislava: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-030-3. (CS)
BANN, David: Polygrafická příručka. Bratislava: Slovart, 2008. ISBN 80-7391-029-2. (CS)

Doporučená literatura

AMBROSE, Gavin, HARRIS,Paul: Layout: velký průvodce grafickou úpravou. Computer Press Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2165-8. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koncepce a kompozice tematických map. 2. Geoinformatické aspekty tvorby tematických map 3. Kartografická generalizace. 4. Kartografické vyjadřovací prostředky 1. 5. Kartografické vyjadřovací prostředky 2. 6. Specifické aspekty vyjadřovacích prostředků. 7. Stupnice v tematické kartografii. 8. Metody tematické kartografie 1. 9. Metody tematické kartografie 2. 10. Kartografická typografie. 11. Organizace tvorby tematických map a atlasů. 12. Aktuální trendy v tematické kartografii.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2 Kompozice tematických map. Kartografická reprezentace. 3-4 Kartografická generalizace obsahu mapy. Topografický obsah. 5-6 Vizualizace kvalitativních dat. 7-8 Vizualizace kvantitativních dat s využitím metody kartogramu, izolinií a dasymetrické metody. 9-10 Vizualizace kvantitativních dat s využitím metody kartodiagramu a tečkové metody. 11-12 Vizualizace časoprostorové dynamiky.