Detail předmětu

Geodet. astronomie a kosm. geodézie I

FAST-HE01Ak. rok: 2023/2024

Astronomické souřadnicové soustavy.
Zdánlivý pohyb (denní a roční).
Čas a časové systémy, standardní epochy, kalendář.
Transformace sférických a prostorových souřadnic.
Změny rovníkových souřadnic, astronomická refrakce.
Hvězdné katalogy (FK5, FK6, Hipparcos, Tycho2, UCAC-3)a ročenky .
Geodetická astronomie – princip metod. Přístroje a pomůcky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základní znalost problematiky geodetických měření a jejich zpracování s důrazem na úhlová měření, znalost rovinné a sférické trigonometrie, Newtonův gravitační zákon, teorie volné nutace.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení studentů se sférickou astronomií, souřadnicovými soustavami, počítáním a měřením času, základními úlohami a metodami geodetické astronomie a klasickými přístroji geodetické astronomie.


Student zvládne sférickou astronomii, používané souřadnicové a časové systémy, převody časů a základní úlohy a metody používané v geodetické astronomii.

Základní literatura

Fixel Jan: Geodetická astronomie I a základy kosmické geodézie. VUTIUM, 2000. (CS)
FIXEL, J.; MACHOTKA, R.: GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODEZIE I, SFÉRICKÁ ASTRONOMIE.. VUT v Brně - studijní opora, 2007. (CS)

Doporučená literatura

FIXEL, J.; MACHOTKA, R.: GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODÉZIE, GEODETICKÁ ASTRONOMIE. VUT v Brně - stidijní opora, 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do problematiky geodetické astronomie. 2.Souřadnicové soustavy, jejich vzájemná transformace. 3.Orientace na obloze, zdánlivý denní a roční pohyb. 4.Čas a časové systémy. 5.Juliánské datum a standardní epochy, kalendář. 6.Střední a zdánlivé polohy hvězd. 7.Metody výpočtu zdánlivých poloh hvězd. 8.Pohyb zemského pólu. 9.Konvenční referenční souřadnicové systémy. 10.Základní úlohy Geodetické astronomie. 11.Přístroje používané v Geodetické astronomii. 12.Interferometrie s velmi dlouhými základnami. 13.Využití Geodetické astronomie.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, Instruktáž k měření - určení astronomického azimutu pomocí Slunce, zadaní č.1. Určení astronomického azimutu pomocí Slunce - měření. Určení astronomického azimutu pomocí Slunce - opakované měření. Interpolace, zadání č. 2 Transformace sférických souřadnic, zadání č. 3, test 1 Západ a východ Slunce, zadání č. 4 Čas a časové systémy, zadání č. 5 Návštěva Brněnského planetária, ukázka fenoménů sférické astronomie. Refrakce, zadání č. 6, test 2 Interpolace zdánlivých souřadnic hvězd, zadání č. 7, test 3 Ukázka klasických a moderních přístrojů geodetické astronomie.