Detail předmětu

ArcInfo

FAST-HE63Ak. rok: 2023/2024

Prostředí programu, založení projektu, import rastru, import vektoru,
práce se seznamem souřadnic, vložení prvků, editace atributů, prostorové dotazy SQL, prostorové analýzy, tvorba výstupů, prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Absolvování předmětu GIS I

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Schopnost samostatné tvorby projektu v programu ArcInfo.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor