Detail předmětu

Výuka v terénu IV

FAST-HE11Ak. rok: 2023/2024

Vybudování, zaměření a vyrovnání vytyčovací sítě včetně analýzy přesnosti.
Vytyčení trasy komunikace. Prostorové protínání. Vytyčení přímky přes překážku.
Velmi přesná nivelace v horském prostředí. Trigonometrické měření výšek v horském prostředí. Gravimetrická měření.
Měření GNSS v geodetické síti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Znalost základních vytyčovacích postupů. Znalost metodiky rozborů přesnosti. Znalost základů vyšší geodézie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Praktické procvičení některých typických základních vytyčovacích úloh v terénu. Praktické procvičení základních úloh vyšší geodézie v terénu. Praktické měření GPS.
Student prakticky zvládne některé typické základní vytyčovací úlohy v terénu. Student prakticky zvládne základní úlohy vyšší geodézie v terénu. Zúčastní se též praktického měření GPS.

Základní literatura

Bureš, J. a kol.: Výuka v terénu IV. elektronický text VUT Brno, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vybudování rámové vytyčovací sítě a vytyčení budovy metodou přechodných stanovisek včetně analýzy přesnosti. Vytyčení trasy komunikace. Prostorové protínání. Vytyčení přímky přes překážku. Velmi přesná nivelace v horském prostředí. Trigonometrické měření výšek v horském prostředí. Gravimetrická měření. Měření GNSS v geodetické síti.