Detail předmětu

Ekonomika měst a obcí

FAST-HV51Ak. rok: 2023/2024

Vymezení pojmů obec a město jako sociálně ekonomický systém. Majetek obcí a měst, zásady hospodaření s tímto majetkem. Soustava veřejných rozpočtů. Rozpočtová pravidla, sestavování rozpočtů obcí, měst, pověřených obcí. Organizace městských a obecních úřadů, jejich pravomoce v ekonomické oblasti. Organizace územních celků v zahraničí a jejich samospráva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení se základními znalostmi z oblasti organizace městských a obecních úřadů. Získání schopností se orientovat v ekonomice municipalit, hospodaření s majetkem a finančními prostředky pro přípravu odbornosti ve veřejných investicích.

Základní znalostmi z oblasti organizace městských a obecních úřadů.

Základní literatura

Současná platná legislativa. 0. (CS)
PROVAZNÍKOVÁ,Romana: Financování měst, obcí a regionů. Praha: GRADA Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2789-9. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Související právní předpisy 2. Organizace měst a obcí 3. Ekonomické činnosti měst a obcí 4. Rozvoj měst a obcí 5. Majetek a ocenění majetku 6. Infrastruktura 7. Efektivnost investic 8. Financování - zdroje 9. Způsoby hospodaření 10. Externality, internalizace a úrovně řízení 11. Rating obcí 12. Prezentace studentů 13. Prezentace studentů