Detail předmětu

Geodet. astronomie a kosm. geodézie II

FAST-HE06Ak. rok: 2023/2024

Dynamika oběhu družice v gravitačním poli – problém dvou těles.
Rušený a nerušený pohyb družic.
Metody sledování družic a jejich zpracování.
Globální navigační satelitní systémy s důrazem na systém GPS a jeho aplikace.
Další techniky družicové geodézie (SLR, družicová altimetrie, DORIS, družicový průzkum tíhového pole Země).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Kinematika a dynamika pohybu, Newtonovy pohybové zákony, Newtonův gravitační zákon, zákony lomu a odrazu elektromagnetického vlnění, disperze vlnění, metody modulace vlnění, pole nekonzervativních sil, fyzikální poměry v atmosféře Země.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení studentů s problematikou kosmické geodézie, hlavně s geodézií satelitní. Studenti se seznámí s dynamikou pohybu družice na oběžné dráze kolem Země, metodami pozemních měření na družice a zpracování těchto měření pro potřeby určování poloh bodů na Zemi.


Studenti získají širší znalosti z oblasti kosmické geodézie.

Základní literatura

Fixel Jan: Geodetická astronomie I a základy kosmické geodézie. VUTIUM, 2000. (CS)
MACHOTKA, R.; FIXEL, J.: GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODÉZIE II, KOSMICKÁ GEODÉZIE. VUT v Brně - studijní opora, 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Problém dvou těles, Keplerovy zákony. 2. Rušený a nerušený pohyb družice. 3. Optické a elektronické observační metody sledování družic. 4. Využití družic k řešení základních úloh. 5. Základní úlohy určování polohy. 6. GPS – popis systému. 7. GPS – aplikace v geodézii. 8. GPS – přijímače, přidružené instituce. 9. Družicová altimetrie, družicový průzkum tíhového pole Země, modely tíhového pole Země, 10. Další techniky družicové geodézie (SLR, DORIS).

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod. Výpočet azimutu z měření na Slunce nebo Polárku, zadání 1. Vytvoření pozorovací program, počítačová planetária a jejich využití, zadání 2. Určení astronomického azimutu pomocí Polárky - měření. Určení astronomického azimutu pomocí Polárky - opakované měření, zadání 3. Výpočet dráhy družice GPS – jako nerušený pohyb, zadání 4a. Výpočet dráhy družice GPS – jako rušený pohyb, zadání 4b. Čas na zpracování zadání 4. Sítě permanentních stanic GNSS. Zápočtový test.