Detail předmětu

Ekonomika stavebního podniku

FAST-HV52Ak. rok: 2023/2024

Řízení výroby ve stavebním podniku
Efektivnost podnikové stavební činnosti
Plánování ve stavebním podniku. Podniková evidence a informace.
Kontrola podnikové činnosti s uplatněním řídících systémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti z pracovního inženýrství a základů kalkulace nákladů a tvorby cen ve stavebnictví, podnikových financí a účetnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání schopnosti řízení výrobních nákladů ve stavebním podniku s využíváním řídících systémů.
Znalost řízení výrobních nákladů ve stavebním podniku s využíváním řídících systémů.

Základní literatura

MARKOVÁ,Leonora a kol.: Principles of economy of building firm. Brno: CERM, s.r.o., 2002. ISBN 80-214-2179-7. (CS)
MARKOVÁ, Leonora: Základy ekonomiky stavebnictví. Brno: CERM, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7204-623-2. (CS)

Doporučená literatura

Související platná legislativa. 0. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3.Náklady v podniku, teorie nákladů 4.–5.Materiálové hospodářství 6.Mzdy a pracovní síla 7.Pracovní stroje a zařízení 8.Efektivnost podnikové činnosti 9.–10.Plánování 11.-12.Základní atributy Controllingu ve stavebním podniku 13.Základní atributy Benchmarkingu ve stavebním podniku. Podniková evidence