Detail předmětu

Fotogrammetrie II

FAST-HE05Ak. rok: 2023/2024

Použití GNSS a IMU v aerotriangulaci, doplňkové parametry. Analýzy přesnosti, systematické chyby. Geometrické transformace obrazu, zvýrazňování obrazových záznamů, extrakce , filtrace a mozaikování. Integrované technologie.
Fyzikální základy dálkového průzkumu. Nosiče, snímací zařízení a jejich parametry, letové dráhy družic. Formulace úloh DP. Digitální zpracování obrazových dat DP. Aplikace DP.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Metody pořízení digitálních snímků, snímkové triangulace

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Pokročilé fotogrammetrické technologie,analýza přesnosti, snímače dálkového průzkumu, úlohy dálkového průzkumu a aplikace.

Schopnost používat pokročilé technologie pro určení prvků vnější orientace - aerotriangulace s GNSS/IMU měřeními. Detailní analýza výsledků. Použití základních metod klasificace na leteckých a satelitních snímcích.

Základní literatura

Hanzl, V., Plánka, L.: Fotogrammetrie a dálkový průzkum. VUT v Brně, studijní podpora (4 moduly), 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy inerciální navigace, Kalmánův filtr. 2. Užití GNSS/IMU v aerotriangulaci. 3. Doplňkové parametry ve snímkových triangulacích. 4. Analýza přesnosti, systematické chyby. 5. Integrované technologie. 6. Geometrické a radimetrické transformace obrazu. 7. Zvýraznění obrazu, extrakce obrazových prvků, filtrace,mozikování. 8. Fyzikální základy dálkového průzkumu. 9. Nosiče, snímací zařízení a jejich parametry, letové dráhy družic. 10.Formulace úloh DP. Digitální zpracování obrazových dat DP. Aplikace DP.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Aerotriangulace - pokročilá řešení: vstup přímo měřených projekčních center, volba parametrů pro automatické měření navazovacích bodů - 2 týdny. Kalibrace kamery pro blízkou fotogrammetrii, volba přídavných parametrů - 2 týdny. Analýza přesnosti souřadnic určeného bodu 1 týden. Plánování snímkovacího letu - 1 týden. Klasifikace snímků dálkového průzkumu - 2 týdny.