Detail předmětu

Měření podzemních prostor

FAST-HE08Ak. rok: 2023/2024

Měření v podzemí – přístrojová technika, zvláštní podmínky. Důlně měřické předpisy. Důlní mapy. Připojovací a usměrňovací měření.
Hloubkové připojovací měření. Magnetické důlní měření. Využití laserových přístrojů. Vytyčovací sítě tunelových staveb na povrchu a v podzemí. Podzemní inženýrské sítě. Geodetické zajištění výstavby metra. Monitoring podzemních staveb. Dokumentace podzemních staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Znalosti geodetických měřických technologií a rozborů přesnosti měření a vytyčení.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání přehledu o problematice měření v podzemí. Osvojení metodiky a analýzy přesnosti zvláštních úloh geodezie v podzemí.
Student získá přehledu o problematice měření v podzemí. Sudent si osvojí metodiky a analýzy přesnosti zvláštních úloh geodezie v podzemí.

Základní literatura

Lohr, W., Vosen, H.: Markscheidekunde. Springer Verlag Berlin, 1969. (DE)
Kovanič, L. a kol.: Důlní měřictví,. SNTL Praha, 1990. (CS)

Doporučená literatura

Neset, K.: Důlní měřictví I. SNTL Praha, 1966. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měření v podzemí – přístrojová technika, zvláštní podmínky. 2. Důlně měřické předpisy. 3. Důlní mapy. 4. Připojovací a usměrňovací měření. Hloubkové připojovací měření. 5. Magnetické důlní měření. Laserové měřické přístroje. 6. Vytyčovací sítě tunelových staveb na povrchu a v podzemí. Rozbor přesnosti tunelové prorážky. 7. Podzemní inženýrské sítě. 8. Geodetické zajištění výstavby tunelu. 9. Monitoring podzemních staveb. 10. Dokumentace podzemních staveb.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Teoretický výpočet polohového připojení a usměrnění a hloubkového propojení geodetických sítí. Praktické měření polohového připojení a usměrnění geodetických sítí. Praktické měření hloubkového připojení geodetických sítí. Odborná exkurze na výstavbu podzemní stavby.