Detail předmětu

Katastr nemovitostí III

FAST-HE22Ak. rok: 2023/2024

Vytyčování hranic pozemků.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
Poskytování informací z katastru nemovitostí.
Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).Právní problematika zapisování a vedení vztahů k nemovitostem.
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Schopnost měřit pro potřeby složitých případů katastru nemovitostí. Znalost tvorby složitých geometrických plánů. Znalost základní manipulace s informačním systémem katastru nemovitostí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Student má za cíl vytvořit složité případy geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí.

Student získá znalosti pro tvorbu složitých případů geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Vytyčování hranic pozemků. 2.Opravy chyb v katastru nemovitostí. 3.Pozemkové úpravy. 4.Identifikace parcel. 5.Ověřování a potvrzování geometrických plánů. 6.Poskytování informací z katastru nemovitostí. 7.Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D). 8.Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem. 9.Zákonné úpravy související s katastrem nemovitostí. 10.Informační systém katastru nemovitostí (ISKN). 11.Složitý geometrický plán. 12. Soudní znalectví a katastr nemovitostí 13. Zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Vytyčování hranic pozemků. 2.Opravy chyb v katastru nemovitostí. 3.Pozemkové úpravy. 4.Identifikace parcel. 5.Ověřování a potvrzování geometrických plánů. 6.Poskytování informací z katastru nemovitostí. 7.Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D). 8.Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem. 9.Zákonné úpravy související s katastrem nemovitostí. 10.Informační systém katastru nemovitostí (ISKN). 11.Složitý geometrický plán. 12. Soudní znalectví a katastr nemovitostí 13. Zápočet