Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: NAk. rok: 2022/2023

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 22.5.2013Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Předmětem je prohloubení znalostí teoretických, inženýrských a zejména stavebně-inženýrských a ekonomicko-manažerských disciplín, umožňujících samostatné řešení složitých stavebně-technických, technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví. Teoretické a inženýrské znalosti jsou prohloubeny aplikovanou fyzikou a matematikou a teorií spolehlivosti. Stavebně-inženýrské předměty jsou rozvíjeny zařazením inženýrských sítí a zakládáním staveb, modernizacemi a rekonstrukcemi staveb a statikou při rekonstrukcích.
Obor Management stavebnictví je rozvíjen po ekonomicko-manažerské linii předměty investování, oceňování nemovitostí, velký důraz je kladen na projektové řízení staveb a manažerské systémy, management stavebního podniku, finanční analýzu ve stavebním podniku, veřejné finance a investice. Doplňující předměty jsou zaměřené na manažerské techniky a právo v podnikání. Schopnost komplexního řešení problému a inženýrské myšlení je prokazováno v projektech. Propojení ekonomického, manažerského a technického vzdělání se promítá do projektů z projektového řízení staveb a stavebního podniku.
Systém povinně volitelných předmětů umožňuje individuální specializaci do dodavatelské sféry nebo do veřejné správy. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské a ekonomické předměty oboru, v nichž student nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení problémů v oboru Management stavebnictví.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Management stavebnictví získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických, technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technicko-ekonomických problémů, a to nejen při komplexním návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe může absolvent studijního oboru Management stavebnictví získat autorizaci) je schopen řídit složité technicko-ekonomické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CV021Ceny ve stavebnictví 2cs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
CV006Inženýrský seminář 1cs2PovinnýC1 - 26ano
CV020Manažerské účetnictvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CA005Matematika 5 (E)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CH053Modernizace a rekonstrukcecs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135578ano
CG051Územní plánovánícs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135578ano
BI052Diagnostika stavebních konstrukcí (K)cs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135579ano
CL058Statika při rekonstrukcích (E)cs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135579ano
CV051Ekonomická statistikacs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135580ano
CD006Teorie spolehlivosti cs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135580ano
BP009Inženýrské sítěcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135581ano
CF052Zakládání staveb (E)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135581ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
CV005Investovánícs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
CV010Inženýrský seminář 2cs2PovinnýC1 - 26ano
CV007Oceňování nemovitostí cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CV009Projektové řízení staveb 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CV022Správní právocs3PovinnýzkP - 26ano
CB055Aplikovaná fyzika (E)cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135582ano
CV075Regionální politikacs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135582ano
CV076Manažerské technikycs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 265583ano
CV077Marketing 2cs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 265583ano
CE055Geografické informační systémycs2Povinně volitelnýklC1 - 265584ano
CV078Integrované systémy managementucs2Povinně volitelnýklC1 - 265584ano
CZ052Etika v podnikání cs2Povinně volitelnýP - 265585ano
CZ054Inženýrská pedagogikacs2Povinně volitelnýP - 265585ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CV018Diplomový seminář (E)cs2PovinnýS - 26ano
CV023Management stavebního podnikucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CV012Projekt – Projektové řízení staveb 2cs6PovinnýklPR - 39ano
CV011Projekt – Stavební podnik 2cs6PovinnýklPR - 39ano
CV024Veřejné stavební investice 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CV079Finanční analýza ve stavebním podnikucs3Povinně volitelnýklC1 - 395587ano
CV080Veřejné financecs3Povinně volitelnýklC1 - 395587ano
CV081Hodnotové inženýrstvícs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135588ano
CV082Správa stavebních objektůcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135588ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5578 1 CH053, CG051
5579 1 BI052, CL058
5580 1 CV051, CD006
5581 1 BP009, CF052
5582 1 CB055, CV075
5583 1 CV076, CV077
5584 1 CE055, CV078
5585 1 CZ052, CZ054
5587 1 CV079, CV080
5588 1 CV081, CV082