Detail předmětu

Ekonomická statistika

FAST-CV051Ak. rok: 2022/2023

V předmětu se studenti seznámí s vývojem a současností ekonomické statistiky. Pro používání statistických dat je nezbytné pochopení vyjadřovacích prostředků statistiky. Bez zvládnutí principů zkoumání závislostí a měření ukazatelů nelze správně navrhovat ani používat výsledky statistických šetření. Statistická služba je v ČR organizována Českým statistickým úřadem a ministerstvy. Pozornost je zaměřena na ekonomickou statistiku a její jednotlivé směry. Součástí je i seznámení s vybraným statistickým softwarem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost ekonomické statistiky se zaměřením na statistiku ve stavebních podnicích. Zvládnutí problematiky cenových indexů a jejich použití.

Prerekvizity

Znalost matematických základů z oblasti pravděpodobnosti a matematické statistiky. Znalosti a dovednosti z oblasti pracovního inženýrství, ekonomiky práce, třídění a klasifikování stavební produkce a z oblasti cen ve stavebnictví.

Osnovy výuky

1. Vývoj statistiky, její současné pojetí, předmět a obsah ekonomické statistiky, základní pojmy
2. Statistické třídění
3. Vyjadřovací prostředky statistiky
4. Ukazatelé, indexy a rozdíly
5. Časové řady
6. Statistický software Minitab 15
7. Statistická služba, související zákony, Český statistický úřad, získávání údajů, informace
8. Statistika v podnicích
9. Statistický výzkum
10. Cenová statistika ve stavebnictví
11. Statistika průmyslu
12. Zvaná přednáška odborníka k aktuální statistické problematice (např. volby, sčítání lidu, Eurostat, zásadní inovace)
13. Statistika práce a mezd, sociálního zabezpečení, školství, kultury a zdravotnictví, životní úrovně

Učební cíle

Získání vědomostí o předmětu a obsahu ekonomické statistiky se zaměřením na statistiku ve stavebních podnicích, statistiku cen, práce a mezd ve stavebnictví. Získání znalostí o měření a zkoumání statistických závislostí, o ukazatelích, indexech a časových řadách statistických údajů a o statistickém software.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj statistiky, její současné pojetí, předmět a obsah ekonomické statistiky, základní pojmy 2. Statistické třídění 3. Vyjadřovací prostředky statistiky 4. Ukazatelé, indexy a rozdíly 5. Časové řady 6. Statistický software Minitab 15 7. Statistická služba, související zákony, Český statistický úřad, získávání údajů, informace 8. Statistika v podnicích 9. Statistický výzkum 10. Cenová statistika ve stavebnictví 11. Statistika průmyslu 12. Zvaná přednáška odborníka k aktuální statistické problematice (např. volby, sčítání lidu, Eurostat, zásadní inovace) 13. Statistika práce a mezd, sociálního zabezpečení, školství, kultury a zdravotnictví, životní úrovně

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Program výuky, instrukce a pokyny 3.-4. Určení základních statistických charakteristik souboru dat 5.-6. Výpočet různých typů cenových indexů ze zadaných charakteristik prodeje 7.-8. Časový přepočet základních rozpočtových nákladů budovy pomocí cenových indexů 9.-10. Výpočet ceny zadané stavební práce a její záznam do statistického výkazu 11-12. Výpočet časových řad různých druhů měsíčních indexů a jejich ročních kumulací 13. Zápočet