Detail předmětu

Management stavebního podniku

FAST-CV023Ak. rok: 2022/2023

Postupy a metodiky pro řízení nákladů ve stavebním podniku.
Řízení podnikového nákupu, hodnocení dodavatelů a subdodavatelů.
Uplatnění elektronických nákupních aukcí ve stavebnictví.
Výkonnost podniku a uplatnění benchmarkingu ve stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost měření a zvyšování výkonnosti stavebního podniku, uplatnění metod nákupního managementu.

Prerekvizity

Základy o řízení nákladů výroby ve stavebním podniku. Schopnost řízení stavební výroby s podporou řídících systémů.

Osnovy výuky

1. Řízení nákladů ve stavebním podniku
2. Náklady na stavební výrobu, řízení objemu zisku ve stavební výrobě
3. Řízení podnikového nákupu a jeho funkce
4. Výběr a hodnocení dodavatelů a subdodavatelů ve stavebnictví
5. Elektronické nákupní aukce
6. Elektronické nákupní aukce
7. Měření podnikové výkonnosti
8. Benchmarking ve stavebnictví
9. Projektové řízení stavebního podniku
10. Dynamický management

Učební cíle

Získání schopností zvyšování výkonnosti podniku a efektivního řízení podnikového nákupu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řízení nákladů ve stavebním podniku 2. Náklady na stavební výrobu, řízení objemu zisku ve stavební výrobě 3. Řízení podnikového nákupu a jeho funkce 4. Výběr a hodnocení dodavatelů a subdodavatelů ve stavebnictví 5. Elektronické nákupní aukce 6. Elektronické nákupní aukce 7. Měření podnikové výkonnosti 8. Benchmarking ve stavebnictví 9. Projektové řízení stavebního podniku 10. Dynamický management

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor