Detail předmětu

Modernizace a rekonstrukce

FAST-CH053Ak. rok: 2022/2023

Předmět se zabývá vytvořením výkresové dokumentace nově zrekonstruovaných budov. Studenti se seznámí s vývojem stavebnictví zákony v Čechách a na Moravě a o budování stavebních systémů a zásady na norem a konstrukčních předpisů.
Jedná se zejména o zaměřování stávajícího stavu objektů, provádění stavebně – technického i historického průzkumu, identifikaci poruch podle vnějších příznaků a základní metody jejich odstraňování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu a to získat základní znalosti a orientaci v oblasti zásad údržby a modernizace bytového fondu, ochrany památkových objektů a příslušných předpisů a norem na základě nejnovějších poznatků z výzkumu a vývoje pro praktické použití.

Prerekvizity

Rozdělení staveb, zakreslování a navrhování konstrukcí pozemních staveb, základní znalosti ze stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, základní znalosti ze stavební mechaniky, z navrhování betonových a zděných konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, technického zařízení budov a technologie staveb.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životnost staveb.
2. Zaměřování stávajícího stavu staveb.
3. Základní průzkumy staveb – stavebně technický, stavebně-historický,
architektonicko-urbanistický.
4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě, projekční zásady pro návrh a zakreslování rekonstrukcí, modernizací a přestaveb.
5. Trhliny na stavebních objektech – charakteristika trhlin, jejich příčiny a základní
způsoby sanace.
6. Poruchy svislých nosných nenosných konstrukcí a jejich sanace.
7. Bourání otvorů do svislých konstrukcí, podchycování, vzepření a
rozepření při přestavbách.
8. Poruchy vodorovných nosných konstrukcí a základní způsoby
jejich sanace.
9. Poruchy konstrukcí kleneb a podlah.
10. Poruchy konstrukcí schodišť a možnosti sanace.
11. Poruchy základových konstrukcí – základní příčiny, sanace.
12. Poruchy sklonitých střech – základní příčiny, poruchy, sanace,
budování podkroví.
13. Rekapitulace témat, návaznosti a příklady.

Učební cíle

Získat základní znalosti a orientaci v oblasti zásad údržby a modernizace bytového fondu, ochrany památkových objektů a příslušných předpisů a norem na základě nejnovějších poznatků z výzkumu a vývoje pro praktické použití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životnost staveb. 2. Zaměřování stávajícího stavu staveb. 3. Základní průzkumy staveb – stavebně technický, stavebně-historický, architektonicko-urbanistický. 4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě, projekční zásady pro návrh a zakreslování rekonstrukcí, modernizací a přestaveb. 5. Trhliny na stavebních objektech – charakteristika trhlin, jejich příčiny a základní způsoby sanace. 6. Poruchy svislých nosných nenosných konstrukcí a jejich sanace. 7. Bourání otvorů do svislých konstrukcí, podchycování, vzepření a rozepření při přestavbách. 8. Poruchy vodorovných nosných konstrukcí a základní způsoby jejich sanace. 9. Poruchy konstrukcí kleneb a podlah. 10. Poruchy konstrukcí schodišť a možnosti sanace. 11. Poruchy základových konstrukcí – základní příčiny, sanace. 12. Poruchy sklonitých střech – základní příčiny, poruchy, sanace, budování podkroví. 13. Rekapitulace témat, návaznosti a příklady.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Příprava zadání návrhu stavebního objektu vhodného k rekonstrukci 2.Individuální zadání návrhu rekonstrukce stavební části 3.Závěrečná konzultace a odevzdání elaborátu k udělení zápočtu