Detail předmětu

Diplomový seminář (E)

FAST-CV018Ak. rok: 2022/2023

Studenti jsou již rozděleni individuálně do jednotlivých specializací (sekcí). Zde jsou budoucími vedoucími diplomových prací nasměrováni na problematiku, kterou se budou zabývat při řešení závěrečných diplomových prací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalosti v rozsahu jednotlivých disciplín ekonomiky a managementu stavebnictví.

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu jednotlivých disciplín ekonomiky a managementu stavebnictví.

Učební cíle

Získání schopnosti syntetizovat získané vědomosti během studia a jejich uplatnění v odborné praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Organizační pokyny. 2. Požadavky k zápočtu. 3.-7. Zpracování seminární práce. 8.-9. Sloučení prací z inženýrských seminářů a z diplomového semináře. 10. Kompletace práce jako podkladu pro zpracování diplomové práce.