Detail předmětu

Inženýrské sítě

FAST-BP009Ak. rok: 2022/2023

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základy návrhování a projektování inženýrských sítí a hlubší informace o funkci, navrhování a provozu trubních sítích (teplovody a plynovody).

Prerekvizity

Fyzika, Hydraulika a termodynamiky

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje
2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení
3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
4. Vodovodní sítě
5. Kanalizační sítě
6. Zákonitosti proudění plynů
7. Tepelné sítě
8. Zásobení plynem
9. Plynovodní sítě
10. Energetické a sdělovací sítě
11. Výstavba a sanace trubních sítí
12. Základy teorie trubních sítí
13. Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

Učební cíle

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí, jejich prvcích a o vzájemné provázanosti sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 4. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje 2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení 3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 4. Vodovodní sítě 5. Kanalizační sítě 6. Zákonitosti proudění plynů 7. Tepelné sítě 8. Zásobení plynem 9. Plynovodní sítě 10. Energetické a sdělovací sítě 11. Výstavba a sanace trubních sítí 12. Základy teorie trubních sítí 13. Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koordinace sítí technického vybavení. 2. Optimalizace délky přípojek. 3. Návrh vodovodní přípojky. 4. Návrh kanalizační přípojky. 5. Seminární práce - prezentace. 6. Seminární práce - prezentace. 7. Zápočet.