Detail předmětu

Geografické informační systémy

FAST-CE055Ak. rok: 2022/2023

Teorie informace. Územní informační systémy. Modelování prostorových vztahů. Vekotorová a rastrová data. digitální model terénu. Databáze. Aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní teoretické znalosti z oblasti geoinformatiky/geomatiky a digitální kartografie. Seznámí se s polohovými a výškovými základy geografických informačních systémů. Získá podrobné znalosti o národních digitálních mapových dílech, geoinformačních systémech a prostorových databázích a o metodách sběru dat pro tyto produkty.

Prerekvizity

Kartografická terminologie.Základy informatiky,

Osnovy výuky

1. Teorie informace, základní pojmy
2. Územní informační systémy
3. Struktura a funkce geografických informačních systémů (GIS)
4. Modelování geografických a jejich prostorových vztahů
5. Vektorová reprezentace prostorových objektů
6. Rastrová reprezentace prostorových objektů
7. Digitální modely terénu
8. Databázové systémy
9. Naplňování databází z různých zdrojů
10. Základní analytické a syntetické úlohy GIS
11. Základní softwarové GIS systémy
12.-13. Vybrané aplikace GIS ArcGIS, Geomedia, webové mapové služby

Učební cíle

Pochopení principů kartografické interpretace a kartografického díla jako základní vrstvy geoinformačních systémů.
Základy práce s geografickými informačními systémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor