Detail předmětu

Investování

FAST-CV005Ak. rok: 2022/2023

Technicko-ekonomické studie. Finanční analýza a metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Řízení rizika projektů, klasifikace rizika a identifikace rizika, stanovení významnosti faktorů rizika, opatření ke snížení rizika. Investiční program a finanční plán podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Tvorba studie proveditelnosti se zaměřením na řízení rizika. Tvorba investičního pragramu podniku.

Prerekvizity

Studie proveditelnosti, znalost ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti), analýzy ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti.

Osnovy výuky

1-2. Studie proveditelnosti – význam, náplň jednotlivých kapitol
3-4. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektů
5-6. Stanovení rizika investičních projektů
7-8. Hodnocení rizika investičních projektů
9-10. Investiční program a finanční plán podniku
11-13. Optimalizace investičního programu

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit znalosti zpracování technicko-ekonomických studií projektu o problematiku řízení rizika projektů a tvorby investičního programu podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Studie proveditelnosti – význam, náplň jednotlivých kapitol 3-4. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektů 5-6. Stanovení rizika investičních projektů 7-8. Hodnocení rizika investičních projektů 9-10. Investiční program a finanční plán podniku 11-13. Optimalizace investičního programu

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2.Základní pojmy, přístupy, vztahy a výpočty z oblasti ekonomiky investic (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, současná hodnota a hodnocení ekonomické efektivnosti, inflace, riziko apod.) 3.Projekt realizace a provozu administrativní budovy 4.Projekt realizace a provozu administrativní budovy 5.Podnikové náklady kapitálu, stanovení diskontní sazby, hodnocení vlastního vkladu do projektu 6.Riziko investičních projektů, stanovení významnosti faktorů rizika 7.Bod zvratu a provozní páka, bod zvratu z pohledu čisté současné hodnoty 8.Analýza citlivosti ukazatelů projektu na změně vstupních veličin 9.Zohlednění rizika při výpočtu ukazatelů ekonomické efektivnosti - pravděpodobnostní stromy 10.Optimalizace investičního programu firmy 11.Respektování flexibility investičních projektů - reálné opce 12.Závěrečný test 13.Zápočet