Detail předmětu

Manažerské účetnictví

FAST-CV020Ak. rok: 2022/2023

Rozpočty a rozpočetnictví. Metody tvorby a kontroly rozpočtů. Reporting jako zdroj informací pro rozhodování.
Odpovědnostní účetnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalosti v oblasti kontroly plnění rozpočtů, sestavování reportů, pochopení možností a významu metod Standardních nákladů z pohledu manažera.

Osnovy výuky

1. Nákladové a manažerské účetnictví a jejich vývoj
2. Využití kalkulace v řízení
3. Vliv druhu činnosti na nákladové účetnictví
4. Fundamentální analýza
5.-6. Rozpočty, (základní pojmy, dlouhodobé, krátkodobé, rozpočty režijních nákladů)
7.-8. Metoda Standardních nákladů (základní pojmy, metoda SN v sériové, kusové, homogenní a sdružené výrobě, použití metody SN u režijních nákladů)
9. Odpovědnostní účetnictví
10.-11. Rozhodovací úlohy nevyžadující vklady prostředků
12.-13 Rozhodovací úlohy vyžadující vklady prostředků

Učební cíle

Pochopení rozdílu mezi finančním, manažerským a vnitropodnikovým účetnictvím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Nákladové a manažerské účetnictví a jejich vývoj 2. Využití kalkulace v řízení 3. Vliv druhu činnosti na nákladové účetnictví 4. Fundamentální analýza 5.-6. Rozpočty, (základní pojmy, dlouhodobé, krátkodobé, rozpočty režijních nákladů) 7.-8. Metoda Standardních nákladů (základní pojmy, metoda SN v sériové, kusové, homogenní a sdružené výrobě, použití metody SN u režijních nákladů) 9. Odpovědnostní účetnictví 10.-11. Rozhodovací úlohy nevyžadující vklady prostředků 12.-13 Rozhodovací úlohy vyžadující vklady prostředků

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor