Detail předmětu

Veřejné finance

FAST-CV080Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na charakteristiku veřejných financí, veřejných statků a základní principy rozhodování ve veřejném sektoru. Jsou zde řešeny oblasti veřejných příjmů a výdajů, daňové teorie, sociálního zabezpečení a sociálního pojištění. Součástí předmětu jsou rovněž prostorové aspekty veřejných financí a zásady rozpočtového procesu včetně dopadu fiskální nerovnováhy na ekonomiku státu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost finančních vazeb v rámci veřejného sektoru a jejich dopadů na ekonomiku státu jako celku, ekonomiku územních celků a ekonomiku soukromých subjektů.

Prerekvizity

Základy makroekonomie a mikroekonomie, financování, přehled o daňové problematice.

Osnovy výuky

1. Veřejné finance – základní pojmy a vazby.
2. Ekonomická analýza veřejných statků, jejich charakteristika a typologie.
3. Veřejná volba a její konsekvence pro oblast veřejných financí. Specifika rozhodování v oblasti veřejných financí. Základní pravidla veřejné volby.
4. Veřejné výdaje, veřejné projekty a veřejné výdajové programy. Makro a mikroekonomické aspekty a dopady veřejných výdajů. Faktory, které ovlivňují objem, strukturu a dynamiku veřejných výdajů.
5. Veřejné příjmy, klasifikace veřejných příjmů a další klasifikace daní. Veřejné poplatky.
6. Úvod do daňové teorie. Daňové principy, spravedlnost daní, efektivnost daní, daňový přesun a dopad.
7. Sociální zabezpečení a příčiny jeho vzniku. Nástroje sociálního zabezpečení. Sociální pojištění.
8. Prostorové aspekty veřejných financí, fiskální federalismus. Fiskální decentralizace.
9. Hospodářská politika státu. Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha.
10. Rozpočtový proces v České republice.

Učební cíle

Student získá základní přehled o problematice veřejného financování a o systému veřejných financí v České republice. Cílem předmětu je poukázat na finanční vazby v rámci veřejného sektoru a na jejich dopady na ekonomiku státu jako celku, ekonomiku územních celků a ekonomiku soukromých subjektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Maaytová A., Pavel J., Ochrana F. a kol. Veřejné finance: v teorii a praxi. Grada Publishing a.s., 2015, 208 stran

(CS)

Hejduková, P. Veřejné finance – teorie a praxe. C. H. Beck, 2015, 272 stran

(CS)

Hromádka, V. Veřejné finance. Elektronická studijní opora VUT, 2014, 120 stran

(CS)

Gayer, T., Rosen, H. Public finance. McGraw-Hill Education, 2014, 588 stran

(CS)

Peková, J. a kol. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Wolters Kluwer, 2019

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do veřejných financí, základní ekonomické fukce státu.

2. Veřejné statky a jejich členění.

3. Veřejné výdaje.

4. Veřejné příjmy.

5. Úvod do daňové teorie.

6. Hospodářská politika státu.

7. Prostorové aspekty veřejných financí.

8. Veřejné rozpočty.

9. Deficit veřejných rozpočtů.

10. Zápočtový test.