Detail předmětu

Marketing 2

FAST-CV077Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřený na prohloubení znalostí z oblasti marketingových procesů a jejich aplikaci v podnikové praxi. Důraz je kladen na systémově procesní přístup v marketingu. Pozornost bude věnována vybraným okruhům s důrazem na úspěšnou realizaci marketingového řízení stavebních firem a to především marketingovému výzkumu, six sigma marketingu a dalším oblastem praktické aplikace marketingových přístupů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti specifických marketingových přístupů pro aplikaci ve stavebnictví. Studenti budou schopni řešit konkrétní příklady a rozhodovací úkoly s využitím aplikačního software v oblasti marketingového výzkumu, six sigma marketingu a marketingového řízení.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Osnovy výuky

1. Marketingový výzkum 1 – metodika marketingového výzkumu
2. Marketingový výzkum 2 – metody a techniky marketingového výzkumu
3. Marketingový výzkum 3 – oblasti aplikace marketingového výzkumu
4. – 5. Aplikační software – zpracování dat, marketingové rozhodování (SPSS, CRM)
6. Úvod do six sigma marketingových procesů
7. – 8. Six sigma marketing scorecards – měření marketingového výkonu (performance)
9. Six sigma ve strategických marketingových procesech
10. – 11. QFD v marketingové oblasti
12. Six sigma v taktických marketingových procesech
13. Six sigma v operativních marketingových procesech

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami a technikami v oblasti aplikace marketingu s využitím systémově procesního přístupu. Studenti si osvojí teoretické poznatky a znalosti metodických postupů potřebných pro uplatnění marketingových přístupů při řízení stavebních firem v praxi s důrazem na dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu s využitím nástrojů marketingového výzkumu a six sigma marketingu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Marketingový výzkum 1 – metodika marketingového výzkumu 2. Marketingový výzkum 2 – metody a techniky marketingového výzkumu 3. Marketingový výzkum 3 – oblasti aplikace marketingového výzkumu 4. – 5. Aplikační software – zpracování dat, marketingové rozhodování (SPSS, CRM) 6. Úvod do six sigma marketingových procesů 7. – 8. Six sigma marketing scorecards – měření marketingového výkonu (performance) 9. Six sigma ve strategických marketingových procesech 10. – 11. QFD v marketingové oblasti 12. Six sigma v taktických marketingových procesech 13. Six sigma v operativních marketingových procesech

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor