Detail oboru

Vodní hospodářství a vodní stavby

FASTZkratka: VAk. rok: 2022/2023

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí.
Předměty tohoto programu jsou orientovány na problematiku navrhování, řízení a organizaci výstavby vodohospodářských staveb a objektů, provozování vodohospodářských staveb a systémů. Zahrnují i požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí včetně znalosti národní a Evropské legislativy v tomto oboru.
Získané znalosti v jednotlivých předmětech jsou aplikovány v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Absolvent získá potřebné vědomosti, které je schopen v závěru studia samostatně uplatnit při zpracování své diplomové práce, potvrzující jeho připravenost komplexně vyřešit technický problém v praxi.
Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby má vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) z oblasti vodního hospodářství a vodních staveb a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním vodohospodářských staveb a objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CP001Balneotechnikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CR001Hydraulika podzemních vodcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CA004Matematika 5 (V)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CP003Operační a systémová analýzacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
CR003Vybrané statě z hydrotechnikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CS001Vybrané statě z vodního hospodářství krajinycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
CS002Geografické informační systémycs3PovinnýC1 - 26ano
CC001Hydrobiologie a ekotoxikologiecs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
CS003Úpravy odtokových poměrů povodícs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
CS004Vodohospodářská legislativacs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CP002Vodohospodářský managementcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CS051Řízení vodohospodářských soustavcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265036ano
CR052Splaveniny ve vodních tocíchcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265036ano
CP053Vybrané statě z vodárenstvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265036ano
CB054Aplikovaná fyzika (V)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265037ano
CR051Modelování ve vodním hospodářstvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265037ano
CC052Složení a vlastnosti přírodních vod cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265037ano
CA058Základy variačního počtucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265037ano
CZ054Inženýrská pedagogikacs2Povinně volitelnýP - 265038ano
CZ057Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135038ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2Povinně volitelnýP - 265038ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CR004Hydroinformatika 2cs3PovinnýklC1 - 26ano
CR005Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CP004Odborná exkurzecs3PovinnýVT - 120ano
CR002Provádění vodních stavebcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CR053Bezpečnostní objekty hydrotechnických stavebcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265043ano
CC053Procesy čištění odpadních vod cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265043ano
CS053Revitalizace a stabilita krajinycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265043ano
CP056Vybrané statě ze stokování a ČOVcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265043ano
CP054Čištění odpadních vod z průmyslucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265044ano
CR056Protipovodňová ochranacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265044ano
CS052Přírodní způsoby čištění vodcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265044ano
CS054Diplomový seminář (V-VHK)cs2Povinně volitelnýS - 265045ano
CP055Diplomový seminář (V-VHO)cs2Povinně volitelnýS - 265045ano
CR058Diplomový seminář (V-VST)cs2Povinně volitelnýS - 265045ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5036 1 CS051, CR052, CP053
5037 1 CB054, CR051, CC052, CA058
5038 1 CZ054, CZ057, CZ056
5043 1 CR053, CC053, CS053, CP056
5044 1 CP054, CR056, CS052
5045 1 CS054, CP055, CR058