Detail předmětu

Složení a vlastnosti přírodních vod

FAST-CC052Ak. rok: 2022/2023

Chemické rovnováhy, anorganické látky a hlavní anorganické polutanty, organické látky a hlavní organické polutanty, plyny, základy analytiky vody, eutrofizace, samočištění, hydrochemická klasifikace povrchových, podzemních, minerálních a atmosférických vod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod.

Prerekvizity

Chemické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, základy hydrochemie a analytické chemie.

Osnovy výuky

Chemické rovnováhy, pH
Anorganické makrosložky, železo, mangan
Hliník, síra, křemík, bor, halogeny
Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny
Dusík, fosfor
Organické látky
Přeměny látek ve vodním prostředí
Životní prostředí a jeho ochrana
Anorganické polutanty ve vodách
Organické polutanty ve vodách
Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek
Přírodní vody atmosférické, podzemní, minerální, mořské
Přírodní vody povrchové, eutrofizace, samočištění

Učební cíle

vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MALÁ J. Složení a vlastnosti přírodních vod. Studijní opora. Brno: CERM, 2006. 

(CS)

Doporučená literatura

PITTER, P. Hydrochemie. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Praha, 2015. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Chemické rovnováhy, pH Anorganické makrosložky, železo, mangan Hliník, síra, křemík, bor, halogeny Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny Dusík, fosfor Organické látky Přeměny látek ve vodním prostředí Životní prostředí a jeho ochrana Anorganické polutanty ve vodách Organické polutanty ve vodách Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek Přírodní vody atmosférické, podzemní, minerální, mořské Přírodní vody povrchové, eutrofizace, samočištění

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty Stanovení neutralizačních kapacit a nerovnovážných koncentrací oxidu uhličitého Fotometrické metody, sestrojení kalibrační křivky, stanovení orthofosforečnanů Stanovení dusičnanů Aktivní chlor a jeho reakce s amoniakem Redoxní reakce, redukce dichromanu siřičitanem Biochemická spotřeba kyslíku Senzorické vlastnosti vody Prezentace seminární práce Prezentace seminární práce Měření na lokalitě Měření na lokalitě Zápočet