Detail předmětu

Hydroinformatika 2

FAST-CR004Ak. rok: 2022/2023

1. Teoretické a praktické základy pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií při modelování, řízení a rozhodování v oboru vodního hospodářství.
2. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů.
3. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství (srážkoodtokové modely, simulace proudění vody v potrubích a otevřených korytech, modelování proudění podzemní vody, simulace pohybu splavenin, transport rozpuštěných látek).
4. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování (využití GIS apod.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student splní cíl předmětu spočívající v seznámení se základy aplikace hydroinformatiky ve vodním hospodářství. Získá praktické zkušeností s využitím hydroinformatiky na semestrálních projektech.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, GIS, odborné předměty z oboru vodního hospodářství a vodních staveb

Učební cíle

Cílem předmětu je:
seznámení se základními principy a funkcí hydroinformatiky ve vodním hospodářství; poskytnout informace o vstupních datech a simulačních modelech ve vodním hospodářství; získání praktických zkušeností s využitím hydroinformatiky na semestrálních projektech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 2. Zadání semestrálního projektu 3. - 5. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů 6. - 7. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství 8. - 9. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování 10. Prezentace semestrálních projektů