Detail předmětu

Vybrané statě ze stokování a ČOV

FAST-CP056Ak. rok: 2022/2023

Předmětu seznamuje studenty s vybranou problematikou odvodnění a čištění odpadních vod z urbanizovaných celků. Předmět souvisí s širší problematikou řešenou v předmětu Stokování a čištění odpadních vod. Navazuj na obecné předměty řešené v základní fázi studia, zejména předměty hydraulika a hydrologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu: plánování, návrh, řízení a rekonstrukci stokových sítí a ČOV

Prerekvizity

Hydrologie, hydroinformatika, hydraulika, stokování, čištění odpadních vod

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Navrhování podtlakové kanalizace.
3. Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody - čerpací technika ve stokových sítích.
4. Energetická náročnost kanalizačních sítí.
5. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě.
6. Moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO.
7. Moderní technologie používané v městských ČOV.
8. Membránové procesy.

Učební cíle

Cílem předmětu je souhrn veškerých aktuálních poznatků v oboru městského odvodnění s důrazem na vliv těchto zařízení na životní prostředí v souladu s platnou legislativou. Předmět přináší znalosti v oblasti plánování, návrhu, řízení či rekonstrukce stokových sítí a informace z oblasti hydroinformatiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod 2. Navrhování podtlakové kanalizace. 3. Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody - čerpací technika ve stokových sítích. 4. Energetická náročnost kanalizačních sítí. 5. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě. 6. Moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO. 7. Moderní technologie používané v městských ČOV. 8. Membránové procesy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod 2. Návrh venkovní podtlakové stokové sítě. 3. Návrh čerpací stanice. 4. Návrh podtlakové stanice / tlakové kanalizace. 5. Návrh DČOV. 6. Návrh vybrané části ČOV. 7. Návrh membrány. 8. Zápočet.