Detail předmětu

Vodohospodářská legislativa

FAST-CS004Ak. rok: 2022/2023

Právo, úloha práva, prameny práva, principy práva
Správní řízení - zákon, prováděcí předpisy
Územní plánování, stavební řád - zákon, prováděcí předpisy
Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa
Prováděcí předpisy k zákonům

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti vodohospodářské legislativy

Prerekvizity

Základy ekonomiky, pozemního stavitelství, vodního stavitelství
Základní pojmy životního prostředí
Právní základy, Ústava, Listina základních práv a svobod

Osnovy výuky

1. Právo, prameny práva, pricipy práva
2. Obecné členění legislativní soustavy ČR
3. Správní právo, správní řád, správní řízení
4. Stavební právo, územní plánování
5. Stavební právo, stavební řád a stavebí řízení
6. Vodní právo, prameny a zásady vodního práva
7. Správa a státní správa ve vodním hospodářství
8. Zákon o vodách, část 1, právní povaha vod
9. Zákon o vodách, část 2, nakládání s vodami
10.Zákon o vodách, část 3, vodní díla
11.Zákon o vodách, část 4, povodně, ochrana před povodněmi
12.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 1
13.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 2

Učební cíle

Seznámení se s významem a posláním státní správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a vodního hodpodářství.
Seznámení se z rozsahem vodního práva a vodohospodářské legislativy.
Základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky, vlastnických vztahů s ohledem na platnou legislativu EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právo, prameny práva, pricipy práva 2. Obecné členění legislativní soustavy ČR 3. Správní právo, správní řád, správní řízení 4. Stavební právo, územní plánování 5. Stavební právo, stavební řád a stavebí řízení 6. Vodní právo, prameny a zásady vodního práva 7. Správa a státní správa ve vodním hospodářství 8. Zákon o vodách, část 1, právní povaha vod 9. Zákon o vodách, část 2, nakládání s vodami 10.Zákon o vodách, část 3, vodní díla 11.Zákon o vodách, část 4, povodně, ochrana před povodněmi 12.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 1 13.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 2

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ústava České republiky, Listina základních lidských práv a svobod 2. Plná moc k zastupování v stavebním řízení ve věci výstavby vodovodní přípojky 3. Povolení s nakládání s vodami a stavební povolení, orientace v zákoně o vodách a vyhlášce č. 432/2001 Sb. 4. Žádost o povolení s nakládání s vodami a Žádost o stavební povolení 5. Plná moc ve věci zastupování při vodoprávním řízení 6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – podání žádosti vodoprávnímu úřadu