Detail předmětu

Revitalizace a stabilita krajiny

FAST-CS053Ak. rok: 2022/2023

Základy krajinné ekologie. Typy krajiny, vliv člověka na krajinu, hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.
Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin a její rekultivace
Klasifikace rekultivací, biotechnické rekultivace, rekultivace zemědělské a lesnické, nové trendy v rekultivacích v ČR.
Ekologická stabilita, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability.
Ochrana krajiny.
Revitalizace vodních systémů krajiny, revitalizace malých vodních toků v krajině, dotační programy pro CR.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti z ekologie krajiny, o revitalizace krajiny, stabilitě krajiny, územních systémech ekologické stability, revitalizaci vodních systémů v krajině.

Prerekvizity

Základní znalosti přírodovědných předmětů

Osnovy výuky

1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní.
2. Krajina kulturní. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny.
3. - 4. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací.
5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability.
6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny.
7. Říční krajina. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy.
8. Dotační programy, příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí.

Učební cíle

Základní znalosti z ekologie krajiny, krajina přírodní a kulturní, vliv lidské činnosti, revitalizace krajiny, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability, revitalizace vodních systémů v krajině

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní. 2. Krajina kulturní. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny. 3. - 4. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací. 5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability. 6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny. 7. Říční krajina. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy. 8. Dotační programy, příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky. Publikace a on-line zdroje informací. Mapy on-line. 2. Metodika mapování krajiny. Příklady mapování krajiny. Koeficient ekologické stability. Výběr území pro mapování. 3. - 6. Projekt mapování a vyhodnocení krajiny. 7. - 8. Prezentace jednotlivých projektů.