Detail předmětu

Přírodní způsoby čištění vod

FAST-CS052Ak. rok: 2022/2023

Úvod do problematiky, rozdělení přírodních způsobů čištění, historie využívání přírodních způsobů čištění.
Čisticí procesy v půdním, vodním a mokřadním prostředí, význam vegetace, složení znečištěných a odpadních vod.
Průzkumové práce, nakládání s dešťovými vodami.
Předčištění odpadních vod.
Půdní filtry, vegetační kořenové čistírny s horizontálním a vertikálním prouděním.
Dočišťovací a stabilizační nádrže,plovoucí mokřadní ostrovy
Kombinace přírodních a umělých způsobů čištění, využití v praxi, modernizace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o možnosti použití přírodních způsobů čištění vod a znalost čistících procesů v půdním, vodním a mokřadním prostředí, jejich aplikace v různých typech zařízení.

Prerekvizity

Znalosti z hydrauliky - proudění v potrubích, hydraulika podzemní vody, hydropedologie - zejména zrnitostní rozbory, měrná a objemová hmotnost filtračních materiálů, čištění odpadních vod - mechanické čištění a kalové hospodářství, výpočet denních a maximálních průtoků, chemie a technologie vody, základní pojmy jako nitrifikace a denitrifikace, BSK, EO

Osnovy výuky

1. Úvod do přírodních způsobů čištění odpadních vod – přednosti, nevýhody, možnosti použití; legislativa.
2. Množství a složení odpadních vod, kejdy a kalů, výpočty, měření. Mechanické čištění odpadních vod malých producentů.
3. Konstrukce VKČ: dělení, systémy, základní konstrukce VKČ s horizontálním podpovrchovým prouděním.
4. Objekty na VKČ, návrh VKČ: výpočty, konstrukce, těsnění. Vertikální VKČ.
5. Rostliny ve VKČ - funkce, použití, ošetřování.
6. Materiály pro filtrační náplně
7. Možnosti a omezení VKČ
8. Návrh domovního jezírka (okrasného, dočišťovacího), stavba, provoz
9. Stabilizační nádrže: čistící procesy ve vodním prostředí, stavební řešení, dimenze.

Učební cíle

Zhodnocení možnosti použití přírodních způsobů čištění vod, předností a nevýhod.
Specifika v řešení mechanického předčištění.
Znalost čistících procesů v půdním, vodním a mokřadním prostředí, jejich aplikace v různých typech zařízení.
Schopnost využití zásad návrhu nejpoužívanějších typů.
Stanovení vlivu na životní prostředí, orientace v legislativě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do přírodních způsobů čištění odpadních vod – přednosti, nevýhody, možnosti použití; legislativa. 2. Množství a složení odpadních vod, kejdy a kalů, výpočty, měření. Mechanické čištění odpadních vod malých producentů. 3. Konstrukce VKČ: dělení, systémy, základní konstrukce VKČ s horizontálním podpovrchovým prouděním. 4. Objekty na VKČ, návrh VKČ: výpočty, konstrukce, těsnění. Vertikální VKČ. 5. Rostliny ve VKČ - funkce, použití, ošetřování. 6. Materiály pro filtrační náplně 7. Možnosti a omezení VKČ 8. Návrh domovního jezírka (okrasného, dočišťovacího), stavba, provoz 9. Stabilizační nádrže: čistící procesy ve vodním prostředí, stavební řešení, dimenze.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní práce v programu SketchUp 2. Pokročilé úlohy a zpracování animací v progamu SkechUp 3. Návrh a vykreslení tříkomorového septiku 4. Návrh a zpracování výkresu kořenové čistírny 5. Exkurze - domovní kořenová čistírna, obecní kořenová čistírna, koupací biotop 6. Výpočet a zpracování vizualizace stabilizační nádrže za kořenovou čistírnou 7. Zpracování technické zprávy 8. Kompletizace projektu domovní čistírny odpadních vod 9. Zápočtový týden - opravy a poslední úpravy