Detail předmětu

Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny

FAST-CS001Ak. rok: 2022/2023

Vybrané kapitoly z operativní hydrologie se zaměřením na neuronové sítě a nejistoty měření.
Vybrané kapitoly z fluviální geomorfologie, problematika revitalizací drobných vodních toků.
Vybrané kapitoly z hydropedologie a základy modelování v pedologii, vybrané kapitoly z aplikované hydrologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o aktuálních problemech ve vodním hospodářství krajiny a způsobech jejich řešení, samostatně vyřeší vybrané dílčí úlohy.

Prerekvizity

Hydrologie, hydraulika, nádrže a vodohospodářské soustavy, pedologie a závlahy, ochrana a organizace povodí a odvodňovací stavby, rybníky, pozemkové úpravy.

Osnovy výuky

1. Nejistoty měřených hydrologických dat
2. Metody umělé inteligence a jejich využití ve vodním hospodářství
3. - 4. Umělé neuronové sítě, jejich vlastnosti a aplikace na konkrétních úlohách
5. - 6. Základy fluviální geomorfologie, aplikace ve vodním hospodářství krajiny
7. - 8. Revitalizace drobných vodních toků, problémy a překážky, dotační programy, modelové projekty
9. Pedotransferové funkce a vznik databáze HYPRES, program HYDRUS
10. - 11. Úvod do modelování v pedologii, pedogenetické modely, modely porézní soustavy
12. Infiltrace, variabilita hydropedologických veličin
13. Vybraná přednáška k aktuálnímu tématu z praxe

Učební cíle

Přehled aktuálních problemů ve vodním hospodářství krajiny a způsoby jejich řešení, samostatné řešení vybraných dílčích úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Nejistoty měřených hydrologických dat 2. Metody umělé inteligence a jejich využití ve vodním hospodářství 3. - 4. Umělé neuronové sítě, jejich vlastnosti a aplikace na konkrétních úlohách 5. - 6. Základy fluviální geomorfologie, aplikace ve vodním hospodářství krajiny 7. - 8. Revitalizace drobných vodních toků, problémy a překážky, dotační programy, modelové projekty 9. Pedotransferové funkce a vznik databáze HYPRES, program HYDRUS 10. - 11. Úvod do modelování v pedologii, pedogenetické modely, modely porézní soustavy 12. Infiltrace, variabilita hydropedologických veličin 13. Vybraná přednáška k aktuálnímu tématu z praxe

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení nejistot bodových a svislicových rychlostí při hydrometrování hydrometrickou vrtulí 2. - 4. Užití umělých neuronových sítí při předpovídání průměrných měsíčních průtoků 5. - 8. Hydromorfologické mapování a hodnocení vodních toků 9. - 12. Aplikace sofwaru HYDRUS (simulace proudění vody v půdním profilu, výtopová infiltrace, okrajové podmínky, komplexní zpracování matematického modelu)