Detail předmětu

Vodohospodářský management

FAST-CP002Ak. rok: 2022/2023

Základní principy teorie managementu (plánování, organizace, personální práce, kontrola) ve vztahu k moderním trendům a metodám. Obecná teorie a praktické zkušenosti managementu v oblasti ekologie a odvětví vodního hospodářství. Základy marketingu (orientace na zákazníka, marketingový mix, publicita atd.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základy plánovaní, organizování, management firmy a marketing produktů zaměřený na vodní hospodářství.

Prerekvizity

ekonomika stavebnictví

Osnovy výuky

1)Aktuální stav systému organizace a řízení VH v ČR.
2)Projektant a projekční firma ve vodním hospodářství.
3)Inženýrská činnost ve vodním hospodářství.
4)Stavební firma ve vodním hospodářství
5)Veřejná správa ve vodním hospodářství.
6)Provozní společnosti ve vodním hospodářství.
7)Konzultační a poradenská činnost ve vodním hospodářství
8)Obchodní činnost ve vodním hospodářství
9)Vodohospodářský výzkum, věda a školství.
10)Vodohospodář v průmyslu.
11)Příprava a řízení zahraničních projektů.
12)Úvod do krizového managementu.
13)Práce s veřejností ve vodním hospodářství.

Učební cíle

Základy plánovaní, organizování, management firmy, marketing produktů zaměřený na vodní hospodářství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1)Aktuální stav systému organizace a řízení VH v ČR. 2)Projektant a projekční firma ve vodním hospodářství. 3)Inženýrská činnost ve vodním hospodářství. 4)Stavební firma ve vodním hospodářství 5)Veřejná správa ve vodním hospodářství. 6)Provozní společnosti ve vodním hospodářství. 7)Konzultační a poradenská činnost ve vodním hospodářství 8)Obchodní činnost ve vodním hospodářství 9)Vodohospodářský výzkum, věda a školství. 10)Vodohospodář v průmyslu. 11)Příprava a řízení zahraničních projektů. 12)Úvod do krizového managementu. 13)Práce s veřejností ve vodním hospodářství.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, zadání seminární práce a prezentací. 2. Příklad - Analýza ztráta - zisk, bod zlomu, prezentace témat 3. Příklad - Finanční analýza sběru domovního odpadu, prezentace témat 4. Příklad - čistá současná hodnota variant kanalizace, prezentace témat 5. Příklad - řízení dosažené hodnoty, prezentace témat 6. prezentace témat, zápočet.