Detail předmětu

Provádění vodních staveb

FAST-CR002Ak. rok: 2022/2023

Příprava staveb - plánovací, projektová, prováděcí.
Zemní a skalní práce - výkopy a násypy, technologické postupy, nasazení mechanizmů a jejich sestav.
Provádění a mechanizace betonářských prací - bednění a odbedňování, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování betonu, armovací práce.
Potrubářské práce - trubní materiály a jejich používání, kladečské práce, odzkušování položeného potrubí.
Zpevňovací a dotěsňovací práce
Zařízení staveniště.
Sestavení harmonogramu stavebních prací.
Bezpečnost při práci na stavbách.
Provozní evidence staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Znalosti v následujících oblastech:
- realizace jednotlivých druhů stavebních prací,
- nasazení vhodných druhů a typů stavebních strojů a mechanizmů,
- časový postup výstavby.

Prerekvizity

Mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, zásady zakládání staveb, zásady navrhování betonových konstrukcí

Osnovy výuky

1. Etapizace výstavby
2. Návrh otevřené stavební jámy
3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla
4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů
5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů
6. Návrh dopravy na staveništi
7. Návrh objektů zařízení staveniště
8. Dokončovací práce
9. Sestavení harmonogramu stavebních prací
10.Bezpečnostní předpisy

Učební cíle

Realizace jednotlivých druhů stavebních prací, nasazení vhodných druhů a typů stavebních strojů a mechanizmů. Časový postup výstavby. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Etapizace výstavby 2. Návrh otevřené stavební jámy 3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla 4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů 5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů 6. Návrh dopravy na staveništi 7. Návrh objektů zařízení staveniště 8. Dokončovací práce 9. Sestavení harmonogramu stavebních prací 10.Bezpečnostní předpisy

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh etapizace výstavby 2. Návrh otevřené stavební jámy 3. Odvodnění staveniště, stavební čerpadla 4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů 5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků, technologie provádění, nasazení mechanizmů 6. Návrh dopravy na staveništi 7. Návrh objektů zařízení staveniště 8. Dokončovací práce 9. Sestavení harmonogramu stavebních prací 10.Bezpečnostní předpisy