Detail předmětu

Procesy čištění odpadních vod

FAST-CC053Ak. rok: 2022/2023

Druhy odpadních vod dle jejich původu, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, pokročilé oxidační procesy

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, tj. základní procesy a postupy čištění odpadních vod: iontová výměna, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, anaerobní reaktory, odstraňování dusíku a fosforu.a k chemii a technologii vody.

Prerekvizity

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, charakteristika složení vod, plyny ve vodách, pH, neutralizační kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha, tvrdost vody, životní podmínky mikroorganizmů ve vodách, biochemické procesy ve vodách, přirozené způsoby čištění odpadních vod, anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování

Osnovy výuky

Druhy odpadních vod, dle původu
Extrakce
Stripování
Čiření
Adsorpce
Srážecí procesy
Neutralizace
Odlučování lehkých částic
Dělicí metody na principu polopropustných membrán
Pokročilé oxidační procesy

Učební cíle

Cílem předmětu je získat znalosti o funkci a využití chemických a fyzikálně chemických procesů při čištění odpadních vod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Druhy odpadních vod, dle původu Extrakce Stripování Čiření Adsorpce Srážecí procesy Neutralizace Odlučování lehkých částic Dělicí metody na principu polopropustných membrán Pokročilé oxidační procesy

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní hodina, bezpečnost a organizace práce v laboratoři, počítání příkladů Stripování amoniaku Čiření organickým koagulantem Adsorpce na aktivní uhlí Odlučování nepolárních extrahovatelných látek Odstraňování mědi cementací Oxygenační kapacita aerační nádrže Srážení kyanidů síranem železnatým Stanovení rychlosti volné sedimentace kalu, Kalový index Stanovení filtrační rychlosti suspenze, zápočtový test