Detail předmětu

Řízení vodohospodářských soustav

FAST-CS051Ak. rok: 2022/2023

Základní znaky vodohospodářských soustav (VS), principy výstavby a provozu vodohospodářských dispečinků, obecný model řízení a regulační obvod, řízení in-line, on-line a off-line, dynamické vlastnosti vodohospodářských soustav (VS), pojem řízení v reálném čase a operativní řízení VS, sběr, přenos, zpracování a uložení dat popisujících stav VS, konstrukce řídících algoritmů zásobní a ochranné funkce VS a jejich provoz, dálkové nastavování regulačních uzávěrů, předávání informací o očekávaných průtocích a vodních stavech kompetentním orgánům a veřejnosti, řízení VS v průběhu havárií na tocích (úniky znečišťujících látek).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí vodohospodářských soustav a
schopnost sestavit modely operativního řízení zásobní a ochranné funkce vodohospodářské soustavy.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, fyziky, hydrauliky a hydrologie

Korekvizity

Nádrže a vodohospodářské soustavy, aplikovaná hydrologie, operativní hydrologie, geografické informační systémy, metody umělé inteligence, operační a systémová analýza.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti absolvují 13 základních přednášek. Ve cvičeních studenti zpracují podle zadání několik základních úloh s využitím počítačů a dostupného software.
Na závěr kursu vypracují test z celého rozsahu přednášené látky a absolvují ústní zkoušku.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následují podmínky:
- prezence ve cvičeních a odevzdání jednotlivých cvičení,
- napsání testů,
- ústní zkouška.

Osnovy výuky

1. - 2. Dynamické vlastnosti VS, obecný model řízení a jeho modifikace
3. - 4. Pojem řízení VS v reálném čase (operativní řízení)regulační obvod, řízení typu in-line, on-line a off-line
5. - 6. Vodohospodářský dispečink, struktura, sběr, přenos a zpracování dat, příklady z praxe
7. - 8. Řídící algoritmy použitelné pro řízení VS a uplatnění adaptivního přístupu
9. - 11. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení systému zásobení vodou
12. - 13. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení ochranné funkce VS

Učební cíle

Základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí vodohospodářských soustav
Schopnost sestavit modely operativního řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy
Schopnost sestavit modely operativního řízení ochranné funkce vodohospodářské soustavy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 2. Dynamické vlastnosti VS, obecný model řízení a jeho modifikace 3. - 4. Pojem řízení VS v reálném čase (operativní řízení)regulační obvod, řízení typu in-line, on-line a off-line 5. - 6. Vodohospodářský dispečink, struktura, sběr, přenos a zpracování dat, příklady z praxe 7. - 8. Řídící algoritmy použitelné pro řízení VS a uplatnění adaptivního přístupu 9. - 11. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení systému zásobení vodou 12. - 13. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení ochranné funkce VS

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výběr vodohospodářské podsoustavy 2. Napojení podsoustavy na vodohospodářský dispečink 3. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou 4. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou 5. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou 6. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou 7. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou 8. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému 9. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému 10. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému 11. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému 12. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému 13. Závěrečná kontrola protokolů a udělení zápočtu