Detail předmětu

Vybrané statě z vodárenství

FAST-CP053Ak. rok: 2022/2023

Zdroje pitné vody a jejich kategorizace, ochrana zdrojů, speciální metody úpravy vod, moderní technologie vúpraven vod, automatizace úpraven vod, balené úpravny.
Ztráty vody a technické prostředky pro lokalizaci skrytých úniků, hodnocení technického stavu distribučního systému, spolehlivost vodovodních sítí, riziková analýza vodárenských systémů, vývoj sektoru v ČR, současné mezinárodní vědecké projekty v oboru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne nové poznatky v oboru úpravy vody a distribuce pitné vody, rozšíření znalosti o nových speciálních technologiích úpravy vody a vybrané speciální statě z dopravy vody.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, Vodárenství

Osnovy výuky

1. Zdroje pitné vody a jejich ochrana
2. Nové směry v koagulaci a vločkování, inovace čiřičů s vločkovým mrakem
3. Nové filtrační materiály, nové typy filtrů,automatizace úpraven vod
4. Balené úpravny vody, membránové technologie úpravy vody
5. Ztráty vody, ukazatele ztrát vody
6. Technické prostředky pro vyhledávání úniků vody
7. Hodnocení technického stavu vodovodů
8. Plánování rekonstrukcí vodovodů, finanční plány obnovy
9. Kvalita vody v distribučních systémech
10.Analýza rizik věřejných systémů zásobování pitnou vodou
11.Spolehlivost vodovodních sítí
12.Řídící ventily - exkurze do společnosti ATJ Speciál
13.Výkonnostní ukazatele systémů zásobování pitnou vodou, technické novinky,konference a projekty oboru

Učební cíle

Cílem předmětu je souhrn aktuálních poznatků v oboru úpravy vody a distribuce pitné vody, rozšíření znalosti o nových speciálních technologiích úpravy vody a vybrané speciální statě z dopravy vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zdroje pitné vody a jejich ochrana 2. Nové směry v koagulaci a vločkování, inovace čiřičů s vločkovým mrakem 3. Nové filtrační materiály, nové typy filtrů,automatizace úpraven vod 4. Balené úpravny vody, membránové technologie úpravy vody 5. Ztráty vody, ukazatele ztrát vody 6. Technické prostředky pro vyhledávání úniků vody 7. Hodnocení technického stavu vodovodů 8. Plánování rekonstrukcí vodovodů, finanční plány obnovy 9. Kvalita vody v distribučních systémech 10.Analýza rizik věřejných systémů zásobování pitnou vodou 11.Spolehlivost vodovodních sítí 12.Řídící ventily - exkurze do společnosti ATJ Speciál 13.Výkonnostní ukazatele systémů zásobování pitnou vodou, technické novinky,konference a projekty oboru

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání seminární práce S1 - popis a charakteristika vybrané vodárenské soustavy 2. Práce a konzultace na seminární práci S1 3. Práce a konzultace na seminární práci S1 4. Prezentace seminárních prací S1 5. Prezentace seminárních prací S1 6. Prezentace seminárních prací S1 7. Účast na konferenci VODA Zlín 8. Zadání seminární práce S2 - překlad a prezentace obsahu zahraničního odborného článku 9. Práce a konzultace na seminární práci S2 10.Práce a konzultace na seminární práci S2 11.Prezentace seminárních prací S2 12.Prezentace seminárních prací S2 13.Prezentace seminárních prací S2, zápočet.