Detail oboru

Výtvarná tvorba

FaVUZkratka: VU-VTAk. rok: 2022/2023Zaměření: Ateliér sochařství 2

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Studijní obor výtvarná tvorba je rozvíjen ve třech malířských ateliérech (Ateliér malířství 1–3), dále ve dvou sochařských ateliérech (Ateliér sochařství 1, 2) a v Ateliéru kresby a grafiky. Tento obor na Fakultě výtvarných umění reprezentuje tradiční umělecké disciplíny, které svou relevanci neztratily ani v době označované jako „postmediální“. V oblasti malířství a sochařství odráží existence většího počtu ateliérů vnitřní diferencovanost umělecké praxe v těchto disciplínách. Studenti zde mohou volit mezi ateliéry sledujícími tradiční problémy, jako je figurální sochařství nebo malba ve vztahu k architektuře, a mezi ateliéry akcentujícími vývoj, jímž tradiční disciplíny prošly od 60. let minulého století a který bychom mohli v návaznosti na Rosalind Krauss souhrnně označit jako pohyb v „rozšířeném poli“. Malířství, sochařství, kresba nebo grafika v tomto pojetí nejsou do sebe uzavřenými disciplínami sledujícími výhradně specifičnost média. Naopak, jsou otevřeny experimentu, intermediálním přesahům, konceptuálnímu myšlení a dekonstrukci jako nezbytným předpokladům pro to, aby se udržely v živém kontaktu s proměňující se společenskou a kulturní realitou. Všem uvedeným ateliérům a oboru jako celku je nicméně stále společný důraz na zvládnutí řemeslné stránky tvorby jako nezbytného předpokladu autonomního rozvoje umělecké osobnosti. Tuto oblast zajišťují technologické kurzy, v nichž se studenti seznamují s tradičními i současnými materiály a technologickými postupy. Silně je v tomto oboru akcentována důkladná kreslířská průprava. Ateliérovou výuku a nabídku zmíněných technologických kurzů doplňují povinné přednášky z dějin umění a úvody do filosofie umění a estetiky a lekce anglického jazyka. Své individuální zájmy mohou studenti dále rozvíjet díky bohaté nabídce volitelných kurzů vypisovaných Katedrou teorií a dějin umění, kabinety a ateliéry.

Klíčové výsledky učení

Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu. Absolventi magisterského stupně dále prohlubují kompetence v rámci své specializace s důrazem na definování individuálního tvůrčího programu. Směřují k samostatné umělecké praxi – dovedou vytvořit původní autorské dílo nesporné umělecké kvality, veřejně prezentovatelné.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Výtvarná tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Získané kompetence mu umožňují profesní uplatnění také v příbuzných oborech, jako jsou např. výtvarná pedagogika, grafický design nebo kurátorství. Ovládnutí technologií a řemeslných postupů absolventům poskytuje základ pro svobodné rozvíjení vlastních uměleckých záměrů. Znalosti získané v kurzech z oblasti dějin a teorie umění umožňují absolventům oboru Výtvarná umění zaujímat kritický odstup od vlastní tvůrčí činnosti (což je odlišuje od amatérských tvůrců).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ENAREntering the Art Worlden3PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
M1S2-ZOborový ateliér navazující I - Sochařství 2 - zimnícs18Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
CPZZ-ISeminář ke státní závěrečné zkoušce 1cs2PovinnýS - 26ano
2U2000-ZUmění po roce 2000cs4PovinnýzkP - 10 / S - 16ano
4ADHDADHD – Intimately About Sustainabilityen3VolitelnýS - 26 / S - 26ano
ATGDAktuální témata grafického designucs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
ANUPAnalýza umění performancecs2VolitelnýP - 26 / P - 26ne
2AINV/M-ZAngličtina B1 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
ACP-LArt, Commerce, Poweren4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2ACTArtists and Curators in Textsen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
2CP2PCommons a P2Pcs3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
DKP1Design jako kritická praxe 1cs3VolitelnýP - 6 / P - 6 / K - 8 / K - 8 / S - 6 / S - 6 / C1 - 8 / C1 - 8ano
2FQIFeminist (and) Queer Issues in Art, Film, and beyond (1970-1990s)en3VolitelnýS - 26 / S - 26ano
FEMS1Feminist Seminar 1en3VolitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8ano
GPTSUGalerijní provoz a trh se současným uměním v praxics2VolitelnýP - 7 / P - 7 / S - 6 / S - 6ne
2KNM-ZKánon umění nových médií. The best of new media art 1cs3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ano
1MvA1Malba v architektuře 1cs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
HITECH1Malířský Hi-tech 1cs2VolitelnýP - 14 / P - 14 / EX - 6 / EX - 6 / C1 - 6 / C1 - 6ano
2USIM-INew Media Art 1cs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
4PT-PAPerformance Theory - Performance Analysisen3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2PSUPsychologie uměnícs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
2SUSSíť - umění - softwarecs, en3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
1ZT-ZSound art a experimentální hudbacs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / ST - 13 / ST - 13ano
TAIFThe Art of Interpreting Film 1en4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
1UPDÚvod do permakulturního designu 1cs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
VUBAI-ZVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989)cs3VolitelnýzkP - 24 / P - 24 / EX - 2 / EX - 2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M1S2-LOborový ateliér navazující I - Sochařství 2 - letnícs18Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
CPZZ-IISeminář ke státní závěrečné zkoušce 2cs2PovinnýS - 26ano
TU-LTeorie a umění ve 20. století 1 - letnícs3PovinnýzkP - 26ano
2AINV/M-LAngličtina B1 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ne
ATP3Applied Technology of Painting 3en3VolitelnýP - 8 / P - 8 / L - 18 / L - 18ano
1ZT-LAudio dílnacs2VolitelnýCPR - 26 / CPR - 26ano
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
DKPRDesign jako kritická praxe 2cs3VolitelnýkolP - 6 / P - 6 / K - 12 / K - 12 / S - 6 / S - 6 / VT - 15 / VT - 15ano
FEMS2Feminist Seminar 2en3VolitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8ano
GENGame Enginesen3VolitelnýCp - 24 / Cp - 24ano
INFZD-LInformační zdroje pro studenty VUTcs1VolitelnýCPP - 13 / CPP - 13ano
2KNM-LKánon umění nových médií. The best of new media art 2cs3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ano
1MvA2Malba v architektuře 2cs2VolitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 18 / CPR - 18ano
HITECH2Malířský Hi-tech 2cs2VolitelnýK - 6 / K - 6 / C1 - 20 / C1 - 20ano
2MAUMapa a územícs2VolitelnýP - 12 / P - 12 / S - 12 / S - 12ano
MTGIMysl, tělo, gesto, idea: podoby československého umění od 60. do počátku 90. letcs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2USIM-IINew Media Art 2cs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
4PT-PSPerformance Theory - Performance Studiesen3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
PROPRPříroda po příroděcs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2RMAD-SRace, Modern Art and Designen4VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
SODMSound Design and Masteringen3VolitelnýK - 13 / K - 13 / CPR - 13 / CPR - 13ano
STUPStudia performancecs2VolitelnýP - 26 / P - 26ne
2SACA-LSubversive Art, Collusive Art en4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
TAIF2The Art of Interpreting Film 2en4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
TPTCHPTraditional printmaking techniques: context – history – practiceen3VolitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 10 / CPR - 10 / EX - 8 / EX - 8ano
UA-LUmění – architekturacs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
2USPUmění spoluprácecs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
UMFPUmění ve veřejném prostoru. Mecenáš, funkce, percepcecs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
1UPD2Úvod do permakulturního designu 2cs2VolitelnýCPR - 16 / CPR - 16 / EX - 12 / EX - 12ano
VAMMVizuální antropologie a její přesahy k současnému uměnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
1PAMZvíře, rostlina, věc: rostliny a jiné přírodní entity v současném uměnícs3VolitelnýkolP - 12 / P - 12 / ST - 9 / ST - 9 / EX - 8 / EX - 8ne
3DMDG3D Modeling for Digital Gamesen3VolitelnýCp - 32 / Cp - 32ano
4PAMPlant, animal, mineral: plants and other natural entities in contemporary arten3Volitelný (nepovinný)kolP - 12 / P - 12 / ST - 9 / ST - 9 / EX - 8 / EX - 8ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M2S2-ZOborový ateliér navazující II - Sochařství 2 - zimnícs15PovinnýS - 195ano
SSZZSeminář ke státní závěrečné zkoušce 3cs5PovinnýK - 9 / S - 4ano
TU-ZTeorie a umění ve 20. století 2 - zimnícs3PovinnýzkP - 26ano
4ADHDADHD – Intimately About Sustainabilityen3VolitelnýS - 26 / S - 26ano
ATGDAktuální témata grafického designucs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
ANUPAnalýza umění performancecs2VolitelnýP - 26 / P - 26ne
2AINV/M-ZAngličtina B1 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
ACP-LArt, Commerce, Poweren4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2ACTArtists and Curators in Textsen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
2CP2PCommons a P2Pcs3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
DKP1Design jako kritická praxe 1cs3VolitelnýP - 6 / P - 6 / K - 8 / K - 8 / S - 6 / S - 6 / C1 - 8 / C1 - 8ano
2FQIFeminist (and) Queer Issues in Art, Film, and beyond (1970-1990s)en3VolitelnýS - 26 / S - 26ano
FEMS1Feminist Seminar 1en3VolitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8ano
GPTSUGalerijní provoz a trh se současným uměním v praxics2VolitelnýP - 7 / P - 7 / S - 6 / S - 6ne
2KNM-ZKánon umění nových médií. The best of new media art 1cs3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ano
1MvA1Malba v architektuře 1cs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
HITECH1Malířský Hi-tech 1cs2VolitelnýP - 14 / P - 14 / EX - 6 / EX - 6 / C1 - 6 / C1 - 6ano
2USIM-INew Media Art 1cs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
4PT-PAPerformance Theory - Performance Analysisen3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2PSUPsychologie uměnícs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
2SUSSíť - umění - softwarecs, en3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
1ZT-ZSound art a experimentální hudbacs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / ST - 13 / ST - 13ano
TAIFThe Art of Interpreting Film 1en4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
1UPDÚvod do permakulturního designu 1cs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
VUBAI-ZVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989)cs3VolitelnýzkP - 24 / P - 24 / EX - 2 / EX - 2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DIPLMGRDiplomový seminář pro magistrycs5PovinnýS - 13ano
M2S2-LOborový ateliér navazující II - Sochařství 2 - letnícs15PovinnýS - 195ano
2AINV/M-LAngličtina B1 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ne
ATP3Applied Technology of Painting 3en3VolitelnýP - 8 / P - 8 / L - 18 / L - 18ano
1ZT-LAudio dílnacs2VolitelnýCPR - 26 / CPR - 26ano
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
DKPRDesign jako kritická praxe 2cs3VolitelnýkolP - 6 / P - 6 / K - 12 / K - 12 / S - 6 / S - 6 / VT - 15 / VT - 15ano
FEMS2Feminist Seminar 2en3VolitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8ano
GENGame Enginesen3VolitelnýCp - 24 / Cp - 24ano
INFZD-LInformační zdroje pro studenty VUTcs1VolitelnýCPP - 13 / CPP - 13ano
2KNM-LKánon umění nových médií. The best of new media art 2cs3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ano
1MvA2Malba v architektuře 2cs2VolitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 18 / CPR - 18ano
HITECH2Malířský Hi-tech 2cs2VolitelnýK - 6 / K - 6 / C1 - 20 / C1 - 20ano
2MAUMapa a územícs2VolitelnýP - 12 / P - 12 / S - 12 / S - 12ano
MTGIMysl, tělo, gesto, idea: podoby československého umění od 60. do počátku 90. letcs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2USIM-IINew Media Art 2cs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
4PT-PSPerformance Theory - Performance Studiesen3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
PROPRPříroda po příroděcs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2RMAD-SRace, Modern Art and Designen4VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
SODMSound Design and Masteringen3VolitelnýK - 13 / K - 13 / CPR - 13 / CPR - 13ano
STUPStudia performancecs2VolitelnýP - 26 / P - 26ne
2SACA-LSubversive Art, Collusive Art en4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
TAIF2The Art of Interpreting Film 2en4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
TPTCHPTraditional printmaking techniques: context – history – practiceen3VolitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 10 / CPR - 10 / EX - 8 / EX - 8ano
UA-LUmění – architekturacs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
2USPUmění spoluprácecs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
UMFPUmění ve veřejném prostoru. Mecenáš, funkce, percepcecs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
1UPD2Úvod do permakulturního designu 2cs2VolitelnýCPR - 16 / CPR - 16 / EX - 12 / EX - 12ano
VAMMVizuální antropologie a její přesahy k současnému uměnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
1PAMZvíře, rostlina, věc: rostliny a jiné přírodní entity v současném uměnícs3VolitelnýkolP - 12 / P - 12 / ST - 9 / ST - 9 / EX - 8 / EX - 8ne
3DMDG3D Modeling for Digital Gamesen3VolitelnýCp - 32 / Cp - 32ano
4PAMPlant, animal, mineral: plants and other natural entities in contemporary arten3Volitelný (nepovinný)kolP - 12 / P - 12 / ST - 9 / ST - 9 / EX - 8 / EX - 8ano