Detail předmětu

The Art of Interpreting Film 1

FaVU-TAIFAk. rok: 2022/2023

Předmět se  zaměří na filmovou produkci Hollywoodu, Francie a Československa od 40. do 70. let. Speciálním tématem, doprovázejícím výběr filmů, bude konstrukce genderové politiky reflektována ať už ve filmech samotných, či reflektována v pozdější filmové teorii od 70. let do relativní současnosti. 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti v průběhu předmětu budou zdokonalovat své jazykové schopnosti - jak mluvené, autentické hovorové angličtině, tak akademické.
Studiem teoretický statí z vybraného metodologického hlediska si udělají představu o škále interpretačních nástrojů filmu (ale aplikovaně literárního díla, do určité míry i díla výtvarného).
Studenti si rozšíří kulturní obzor do spřízněné disciplníny.
Předmět  bude zdokonalovat jejich schopnosti kritického a analytického uvažování na rozboru filmového díla.
Studenti se budou cvičit nejen v porozumnění podstatných myšlenek toho kterého akademického textu, ale zároveň se budou učit svoje názory a interpretace filmového díla srozumitelně a logicky vtělit do psaného textu.
Během semestru napíšou studenti několik krátkých ověřovacích testů ať už na konkrétní film či zadaný text a na konci semestru napíšou esej na zadané téma.

Prerekvizity

Nejsou. Studenti nicméně musejí ovládat angličtinu tak, aby byli schopni číst akademické texty. Minimální doporučovaná úroveň je vyšší pokročilá - tedy upperintermediate.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Projekce filmů, diskuse, četba zadaných textů, ověřování znalostí textů testy.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné - studenti budou na každém semináři průběžně reflektovat zadané filmy/literaturu - jak písemně, tak v následné diskusi. Závěrečná krátká esej/umělecký výstup na zadané téma. 

Osnovy výuky

1. Hollywood melodrama, musical, and film noir of the 1940s and 1950. Dawid Bordwell and Christine Thompson and their formal analysis of film language.
2. Peter Strickland. The Berberian Sound Studio.  Laura Mulvey - Visual Pleasure and Narrative Cinema.
3. Hollywood classical cinema of the 1950s: Hitchcock, family romance, and homophobia. Marnie. Robert J. Corber: In the Name of National Security> Hithcock, Homophobia, and the Political Construction of Gender in Postwar America.
4.Hollywood classical cinema of the 1950s: Hitchcock, family romance, and homophobia. North By North West, The Birds, and Lee Edelman. No Future: Queer Theory and the Death Drive.
5. 1960s. French New Wave and the Right Bank Films. Allain Ressnais and Marguerite Duras: Hiroshima Mon Amour.
7. 1960s. French New Wave. Jean Luc Goddard. Vivre sa Vie or One or Two Things I Know About Her. Kovacs: Screening Modernism.
8. 1960s. French New Wave.  Agnes Varga. Sans toit ni loi.
9. 1960s. Chantal Akerman: Jeanne Dilmann.
10. 1960s. Czech New Wave. Věra Chytilová and The Daisies.
11. 1960s. Czech New Wave. Ester Krumbachová and Killing the Devil (Vražda inženýra Čerta).
12.  1970s. Catherine Breillat. Une vraie jeune fille. 

Učební cíle

Cílem je vylepšit analytické a kritické schopnosti studentů na materiálu filmové klasiky. Studenti by jednak měli získat jakési velmi obecné povědomí o zlaté éře filmu - záběr předmětu bude na 50 - 70. léta - jejich prostřednictvím se také něco dozvědět o evropské a americké společnosti této doby. Studenti by se měli naučit lépe porozumnět vizuálním aspektům filmu - práci kamery, sémiotickým aspektům střihu, pozici vypravěče/vs. diváckého subjektu, skryté nebo otevřené ideologii ve filmu obsažené, atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Jsou povoleny dvě absence.  Aktivní účast na diskusích, relevantnost vstupů odrážející znalost zadaného filmu a textu pro ten který týden. Doplněno písemnými vstupy v rámci  hodiny.

Základní literatura

Bordwell and Thompson - Film History (EN)
Laura Mulvey - Visual Pleasure and Narrative Cinema (EN)
Bordwell and Thompson: Film Art: An Introduction (EN)
Robin Wood: Hitchcok's Films Revisited (EN)
Alexander Dotty: Making Things Perfectly Queer (EN)
Robert J. Corber: Cold War Femme. Lesbianism, National Identity, and Holywood Cinema. (EN)
Robert J. Corber: In the Name of National Security. Hitchcock, Homophobia, and (EN)
Andrea Slováková: Co je nového ve filmové vědě. (EN)

Doporučená literatura

Tania Modleski - Women Who Knew Too Much (EN)
Mast, Gerald - A SHort History of the Movies (EN)
Christine Ross: Fast Cars, Clean Bodies: Decolonisation and Reordering of French Culture. (EN)
Erens, Patricia: Issues in Feminist Film Criticism (EN)
Sherman Frazer E. Screen Enemies of the Americans (EN)
András Bálint Kovács: Screening Modernism (EN)
Lee Edelman: No Future. Queer Theory and the Death Drive. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor