Detail předmětu

Design jako kritická praxe 2

FaVU-DKPRAk. rok: 2022/2023

Idea předmětu vychází z praxe vyučujících, kteří se v rámci jednoho týmu zabývali širokospektrálním zkoumáním a možnostmi intervence v konkrétních lokalitách na Slovensku a v Brně, především na poli urbanismu a politiky bydlení. Jde o účelové mapování lokalit v jejich širokém kontextu vztahů s ohledem na formulování možných scénářů vývoje a následné designování a facilitace kroků vedoucích k jejich naplnění. 

K tomuto účelu je dle členů týmu zapotřebí interdisciplinární metodika, která v sobě snoubí designové, sociálně-vědní a forenzní přístupy. Vyučující mají zázemí ve výtvarném umění, designu, architektuře, společenských vědách a v asociovaných teoriích.

Skrze tvorbu a analýzu dat budou studenti identifikovat příležitosti, vazby a problémy v daných lokalitách. Vytvořené data poslouží nejen ke zlepšení studijních kompetencí účastníků a účastnic kurzu, ale také životní situace aktérů ve vybraných lokalitách, byť by se jednalo jen o zlepšení teoretické na úrovni návrhů. Předmět tak kombinuje teoretickou i praktickou složku v designu, stejně jako reflexivitu designové i designérské praxe a jejich konkrétních nástrojů (např. gamifikace).

Klíčové oblasti, kterých se v kurzu dotkneme:

 • aktuální teorie a metodologie sociálně-vědního a designového výzkumu 

 • etika výzkumu 

 • forenzní praxe (např. Forensic Architecture)

 • designová teorie (HCD, kritický a spekulativní design)

 • designová praxe (návrh možných scénářů vývoje v předmětných lokalitách a kroků směřujících k jejich naplnění)

 • prostorová analýza a vizualizace “velkých” dat (práce v geografickém informačním systému ArcGIS)

 • terénní výzkum/intervence


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Po letní části kurzu by měli být studenti a studentky s tématy a přístupy designové a forenzní metodiky seznámeni do také míry, že ji jsou schopni aplikovat ve vlastní budoucí praxi a to zejména v praxi týmové.  

Prerekvizity

Absolvování kurzu Design jako kritická praxe 1. 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Interdisciplinární povaha kurzu se projeví také v pluralitě výukových metod. Výuka bude zahrnovat přednášky, semináře, cvičení - realizace skupinových projektů v terénu - a konzultace. 

Způsob a kritéria hodnocení

Semestr je uzavřen kolokviem. Podmínkou připuštění ke kolokviu je splnění docházky alespoň 85 %. V rámci kolokvia jsou pak prezentovány a hodnoceny procesy a výstupy realizace skupinového projektu. Studentům bude v rámci kolokvia uděleno slovní formativní hodnocení.

Osnovy výuky

1. Data nestačí. Strategický design a potenciality změn v systému. Transition design. 

2. Prezentace rozpracovanosti skupinových projektů vyučujícím a spolužákům na výjezdním soustředění. 

3. Realizace dílčích kroků v terénu. Reflexe a konzultace realizace s vyučujícími předmětu. 

4. Akademie, aktivismus a design jako kritická praxe. 

5. Realizace dílčích kroků v terénu. Reflexe a konzultace realizace s vyučujícími předmětu. 

6. Rétorické prostředky pro kritickou designovou a uměleckou praxi. 

7. Finální prezentace procesů realizace skupinových projektů.

 

Učební cíle

Cílem meziuniverzitního předmětu je seznámit studentky a studenty nejen designu, ale i volného umění s povahou a etikou kvalitativního výzkumu a terénní praxe, metodami forenzního mapování a současnou designovou teorií, které si budou moci vyzkoušet na modelových případech v praxi v konkrétních lokalitách.

Cílem výuky v letním semestru bude rozpracování skupinových projektů započatých v zimním semestru a z perspektivy vyučujících pak zprostředkování inspirativního teoretického aparátu, který může posloužit jako metodologická a kritická základna pro realizaci studentských projektů.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v prostorách: pracovna CAV (č.334, U2, FaVU); ve vyučujícími vytipovaných (sídelních) lokalitách v Brně.  Minimální účast je 85%.

 

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Bratton, Benjamin. 2016. The Stack: On Software and Sovereignty. Cambridge: The MIT Press.
Creswell, John W. a Cheryl N. Poth. 2018. Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. Los Angeles: SAGE.
Delamont, Sara and Paul Atkinson. The Ethics of Ethnography. In: Iphofen, Ron and Martin Tolich. 2018. The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics. SAGE Publications Ltd.
Easterling, Keller. 2014. Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space. London: Verso.
Easterling, Keller. 2018. Medium Design. Moscow: Strelka Press.
Escobar, Arturo. 2018. Designs for the Pluriverse. Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. Durham: Duke University Press.
Fry, Tony. 2017. Remaking Cities. An Introduction to Urban Metrofitting. London: Bloomsbury.
Grove, Kevin. 2018. Resilience. London: Routledge.
kollektiv orangotango+. (2018). This is not an atlas: a global collection of counter-cartographies(First edition). Bielefeld: Transcript. Dostupné z: https://www.transcript-verlag.de/shopMedia/openaccess/pdf/oa9783839445198.pdf
Paez, Roger. 2019. Operative Mapping. New York: Actar Publishers.
Srinivas, Nidhi. 2015. Towards a Critique of Social Innovation. Academy of Management Annual Meeting Proceedings 1. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/291368904_Towards_a_Critique_of_Social_Innovation
Walz, Steffen P. & Sebastian Deterding (Eds.). 2015. The Gameful World: Approaches, Issues, Applications. Cambridge, MA: MIT Press.
Weizman, Eyal. 2017. Forensic Architecture Violence at the Threshold of Detectability. Cambridge: The MIT Press.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Výuka v terénu

15 hod., povinná

Vyučující / Lektor