Detail předmětu

Mysl, tělo, gesto, idea: podoby československého umění od 60. do počátku 90. let

FaVU-MTGIAk. rok: 2022/2023

Předmět představuje na bázi tematických bloků vývoj, kurátorskou a historiografickou reflexi česko-slovenského umění od počátku šedesátých do začátku devadesátých let s přesahem k mezinárodnímu dění. Pozornost je věnována především konceptu, akčnímu umění, minimalismu a neokonstruktivním tendencím. Na místo chronologického přehledu se soustředí na specifická témata často spojená s distribucí umění a jeho prezentací; mnohdy nezávislé na institucionální podpoře, spoléhající na modely přátelského sdílení, poštovní komunikaci nebo na příklad na prezentaci v podobě autorských knih a krátkodobých projektů. Předmět je postaven na kombinaci přednášky a semináře. Zatímco v rámci přednášek se zaměříme na teoretické uchopení zvolených tematických bloků. Seminář studenty seznámí s postupy badatelské, kurátorské a sběratelské praxe prostřednictvím návštěv v archivu Jiřího Valocha v Moravské galerii v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehled o československém konceptuálním umění s přihlédnutím k mezinárodnímu kontextu. V rámci exkurzí se seznámí s primárními archivními zdroji a sbírkami. Na vlastních badatelských a uměleckých projektech si vyzkouší práci s primárními archivními zdroji. Budou schopni rozpoznat podoby konceptuálního umění a kriticky schopni tento fenomén – včetně jeho současného výzkumu a dobových proměn – analyzovat.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je symetricky rozložena mezi přednášky (doplněné o projekci vizuálního, případně audiovizuálního materiálu) a řízené diskuze vztahující se k probíraným tématům.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě uměleckého, kurátorského nebo badatelského projektu (eseje) tematicky vázaného na zaměření kurzu.

Osnovy výuky

1. Od uměleckých archivů k databázím. Jak hovořit o východoevropském umění?
Soukromý archiv jako alternativa a paralela oficiálních institucí, snaha o revizi dějin umění ve východní a střední Evropě, hledání paralel a odlišností.

2. Hledání nové senzitivity.
Rozmach konceptu a nové přístupy k práci s obrazem v průběhu 70. a 80. let v Československu v kontextu mezinárodního dění.

3. V přírodě.
Ekologické motivy v konceptuální tvorbě slovenských a českých autorů, procesuální práce v přírodě a její představitelé.

4. Proměny akčního umění od 60. do konce 80. Let
Happeningy 60. let a zvnitřnění akcí v průběhu 70. let, nástup postmoderního cítění v 80. letech, seznámení s hlavními představiteli žánru.

5. Diskurz nad dokumentací, vystavováním a zpřístupněním performativních děl v podobě jejich rekonstrukcí.

6. Participativní projekty a krátkodobá umělecká setkání.
Sdílení uměleckého gesta a postoje v rámci krátkodobých setkání a participativních projektů.
Pořádání prvního otevřeného ateliéru Rudofla Sikory v Bratislavě, Balatonboglár aneb setkání maďarských, slovenských a českých umělců, činnost Mladých přátel výtvarného umění při Domě umění v Brně, Festival na sněhu, Křížovnická škola.

7. Ve jménu racionality, pokroku a čisté formy.
Výstava Křižovatka a hosté, činnost Klubu Konkrétistů.

8. Fenomén počítačového umění.
Max Bense a informační estetika, hnutí Nové tendence, počátky počítačového umění.

9. Autorská kniha namísto výstavy.
Fenomén autorských knih jako platformy pro šíření konceptuální tvorby.

10. Galerie v poštovní schránce.
Mail art jako demokratická umělecká praxe a distribuční síť umění. Srovnání vývoje mail-artového hnutí v zemích východní, střední a západní Evropy a USA.

11. Text, písmo a obraz I.
Hnutí konkrétní a vizuální poesie, práce s textem a písmem ve výtvarném umění.

12. Text, písmo a obraz II.
Hnutí konkrétní a vizuální poesie, práce s textem a písmem ve výtvarném umění.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s podobami československého umění od šedesátých do počátku devadesátých let. Je postaven tak, aby kromě teoretického přehledu studenty obeznámil s primárními zdroji v podobě archivních materiálu, dobových katalogů a korespondence, se kterou budou moci pracovat v archivu Jiřího Valocha.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka - maximálně 3 neomluvené absence.

Základní literatura

Auslander, Phillip, Liveness: performance in a mediatized culture, New York, 1999. (CS)
Císař, Karel, Abeceda věcí: poznámky k modernímu a současnému umění, Praha, 2015. (CS)
Clarke, Paul, Performing the Archives: The Future of the Past, In: Performing Archives/Archives of Performance, Copenhagen, 2013. (CS)
Fischer, Hervé, Art et Communication Marginale, Tamponts d’Artists, Balland, 1974. (CS)
Grúň, Daniel, Archív umelca – paralelná inštitúcia alebo prostriedok seba-historizácie? Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2011, č. 11, s. 64–83. (CS)
Hoptman, Laura; Tomáš Pospiszyl, Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s. The MIT Press, 2002. (CS)
Morganová, Pavlína, Procházka akční Prahou: akce performance happeningy 1949 – 1989, Praha, 2014. (CS)
Perneczky, Géza, The Magazine Network: the trends of alternative art in the light of their periodicals 1968–1988, Köln, 1993. (CS)
Schneider, Rebecca, Performance remains, in: Amelia Jones, Adrian Heathfield, Perform repeat record, Bristol, 2012. (CS)
Pospiszyl, Tomáš: Asociativní dějiny umění: poválečné umění napříč generacemi a médii, Praha, 2015. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor